برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی کلیک کنید
مشاوره حقوقی
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
4,895 بازدید
در ارث و انحصار وراثت توسط (110 امتیاز)
ویرایش شده توسط
پدرم چند سال پیش سهم خودش از ارث پدر را دریافت کرده ولی با توجه به اینکه ملک مورد بحث تا امروز فروخته نشده آیا در صورت فروش چیزی به پدرم تعلق میگیرد؟و برای طرح دعوا در ضمینه ارث مادری با توجه به اینکه ملک مورد دعوا در تهران واقع شده و پدرم ساکن شهرستان است ایا باید از تهران اقدام کند؟
2 پاسخ
0 امتیاز
توسط (1,500 امتیاز)
ویرایش شده توسط
طبق قانون دعاوی راجع به تَرکه متوفی اگر چه خواسته، دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که تَرکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه میشود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.و در حال حاضر هر ادعایی در خصوص اموال متوفی قبل از تقسیم ترکه داشته باشید دادگاه محل اقامتگاه متوفی یا آخرین محل سکونت ایشان صالح است و برای درخواست انحصار وراثت می بایست به شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی مراجعه کنید .

  
0 امتیاز
توسط (30,020 امتیاز)
طبق قانون دعاوی راجع به تَرکه متوفی اگر چه خواسته، دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که تَرکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه میشود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.و در حال حاضر هر ادعایی در خصوص اموال متوفی قبل از تقسیم ترکه داشته باشید دادگاه محل اقامتگاه متوفی یا آخرین محل سکونت ایشان صالح است و برای درخواست انحصار وراثت می بایست به شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی مراجعه کنید .

  

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 126 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 13,304 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 4,579 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...