درخواست مشاور متخصص
0 امتیاز
983 بازدید
قبل در دیه توسط (140 امتیاز)
درموردشکایت شخصی که علیه بنده که ادعانموده موردضرب وجرح ازسوی من قرارگرفته است  درصورتی که ابتدای امر من شاکی پرونده بودم زیرا آنها سه نفربودند که با سدکردن راه من که همسرم و دوتفرخانم دیگر که همراه من بودند ایجاد مزاحمت و صدمه به خودم و خودروام نمودند،.

 درپرونده و درصورت جلسه ها موجودمیباشد بعدازدرخواست دونفرخانم ازبنده که همراه همسرم برای آوردن خواهرش از مدرسه رفته بودیم وسوارشدن آنها ابتدا جلومدرسه یکنفر پیش ماشین امد و گفت به زنها بگوپیاده شوند و من دلیلش راپرسیدم گفت 30هزارتومان پول ازماگرفته وفرارکرده، و من گفتم پولت را برایت میگیرم ولی اگر نخواستند من ازماشین پیاده شان نمیکنم، و زمانیکه ماحرکت کردیم تعقیب ما آمدند تا اینکه با صدمه زدن به خودرو و ایجاد وحشت بنده را متوقف نموده و مراکتک زدند، ضمنا زمانی که پلیس باتماس بنده آمد آقای شاکی متواری شده بودند و حتی آن شب خودروی بنده راتوقیف نمودند که اگر او در صحنه حاضر بود خودرو او نیز میبایست توقیف میشد. ضمنا همان شب با ارایه ضمانت ازپاسگاه آزاد شدیم و فردا به دادگاه رفتیم که بازپرس از ما خواست صلح کنیم و برویم ماهم همین کار را کردیم ، و به پاسگاه برگشتیم و مدارک ضمانت را تحویل گرفتم، ولی بعد از 8 سال یکنفر ادعای دیه کرده و در صورت جلسه ها آمده است که یک سال بعد از ماجرا برای ادامه سکایت برای من احظاریه ازطرف پاسگاه فرستاده شده ولی آدرس پیدانشده واشتباه بوده به همین دلیل هم شاکی توقف بازپرسی داده بودهولی بعداز8سال ادعا میکنندتوانسته اند آدرسم پیدا کنند که همان آدرسی که پاسگاه کفته بود اشتباه است،ضمنادربرگه صورتجلسه پاسگاه شاهدین اظهارنموده اندکه شاکی و  دو نفر دیگر خودروی من را متوقف نمودند ومراکتک زدند،،من در دادکاه بدوی که بعد از 8 سال تشکیل شد حاض ر نشدم ولی در واخواهی وکیلم خضور داشت اما همان حکم تاییدشد، در تجدید نظر هم بااینکه ذرخواست حضورشاهدین پرونده رادادیم اما ترتیب اثرداده نشدوحکم تاییدشد ،ضمنا درهیچ یک ازمراحل دادگاه شهود حضور نداشته اند ولی در کیفرخواست با استناد به شهادت شهود و اظهارات شاکی علیه من صادرشده است. حال  میتوانم اعاده دادرسی کنم
دریافت مشاوره تخصصی >>

لطفا وارد شده یا ثبت نام کنید تا بتوانید سوال بپرسید

مشاوره های مشابه

    انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ

مشاور تلفنی 24 ساعته
رزرو آنلاین مشاور
مشاور آنلاین


.
.
...