دریافت مشاوره تخصصی
0 امتیاز
1,048 بازدید
در دیه توسط (140 امتیاز)
دوباره دسته بندی کردن توسط
سلام،

درپرونده ضرب وجرح محکوم به پرداخت دیه شذه ام درصورتی که طرف مقابل با خسارت زدن به خودروام ومتوقف کردن من درگیری راشروع کردحتی به شهادت شهود مراکتکهم زدند،دربازپرسی به هم رضایت دادیم ورفتیم.بعداز 8سال استنادبه شهادت شهود کیفرخواست علیه من صادرشده من دردادگاه حاضرنشدم وکیل گرفتم ولی حکم علیه من صادرشد درتجدیدنظرهم حکم تاییدشد،ازدادگاه خواستم شاهدان رااحضارکنند قبول نکردند!درصورت جلسه پاسگاه هم امضامن نیست .وشهادان هم فقط در پاسگاه درهمان سال شهادت داده بودند 'آیا شهاد ت شاهد درپاسگاه ونه درحضورقاضی قبول است؟البته آنه3نفربودند که درگیرشدند ودرپاسگاه به نفع خودشان شهادت دادند ولی شاهدان من ازرهگذران وعابرین بودند که همان زمان شهادت دادند،
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (33,740 امتیاز)
سلام

استماع شهادت شهود از اختیارات و ابزارهایی است که دادگاه به فراخور پرونده از آن استفاده می نماید. در همه پرونده های دادگاه الزامی به استماع شهادت شهود ندارد.
سوال شده خرداد 2, 2018 در دیه توسط (140 امتیاز)
0 امتیاز
چرا کیفرخواست بر مبنای شهادت شهود صادر شده ؟

مشاوره های مشابه

    دریافت مشاوره تلفنی تخصصی
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ    حضور در گپ و گفت

رزرو آنلاین مشاوره رزرو آنلاین مشاوره مشاوره آنلاین


.
.
...