برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی کلیک کنید
مشاوره حقوقی
021-91023784
0 امتیاز
9,542 بازدید
در حقوقی چک و سفته توسط (100 امتیاز)
دوباره دسته بندی کردن توسط
آیا سفته سفید امضا به تنهایی برای وصول طلب کافی می باشد؟ چگونه باید اقدام کرد؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (35,460 امتیاز)
سلام

بله ، البته نام متعهد باید معلوم باشد. با دادخواست مطالبه وجه به دادگاه محل اقامت خوانده می توان مبلغ سفته را تا سقف نوشته شده روی سفته مطالبه کرد.

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 2,174 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 266 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2,019 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 5,396 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 419 بازدید
سوال شده شهریور 19, 2017 در سایر امور کیفری توسط اختیاری
0 امتیاز
1 پاسخ 2,869 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 504 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 271 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 526 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...