برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی کلیک کنید
مشاوره حقوقی
021-91023784
0 امتیاز
4,206 بازدید
در مهریه توسط
1- مهریه این جانب 363 سکه است که طی یک مرحله 110 تای آن را اجرا و حکم دادگاه پرداخت 10 تا پیش قسط و ماهی نیم سکه است، آیا اگر به رای دادگاه اعتراض نمایم احتمال بیشتر شدن آن هست؟
2- در مرحله دیگر 253 تای باقیمانده را به اجرا گذاشتم آیا برای این هم پیش قسط جدا و قسط بندی جدا میکنند؟
3- 253 تا فعلا حکم اعسار بنده اعلام شده است ، و حکم نخورده  است، آیا بهتر نیست این دادخواست 253 تا را پس بگیرم و بعدا به اجرا بگذارم که پرونده از زیر دست این قاضی خارج شود و از محل صدور عقد نامه اقدام کنم؟
4- آیا اگر همسرم برای طلاق بنده اقدام نمایند قسط بندی مهریه بر اساس همین حکم خواهد بود یا باید یکجا مهریه را پرداخت کنند تا بتوانند طلاق بدهند؟
ممنون و  سپاسگزار از لطف شما
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (35,460 امتیاز)
سلام

1. چنانچه دلیلی بر توانایی مالی همسر خود دارید ممکن است اعتراض شما پذیرفته شود و مبلغ پیش قسط افزایش یابد.

2. با اعلام همسر شما هر دو پرونده ممکن است در یک شعبه رسیدگی شود در غیر این صورت هر پرونده جریان خود را طی خواهد کرد اما در تقسیط دعوی جدید اقساط دعوی قبلی منظور خواهد شد و مبالغ اقساط کمتر خواهدشد.

3. تفاوت خاصی نخواهد داشت. اگر همسر شما توانایی پرداخت دارد همان صدو ده تا سکه را از ایشان دریافت نمایید سپس به سراغ الباقی سکه ها بروید اگر هم توانایی پرداخت ندارند چرا هزینه و انرژی بی ثمر می گذارید؟

4. خیر ، وضعیت پرداخت مهریه به همین شکل ادامه خواهد یافت.

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 1,588 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,226 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 484 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...