دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
+1 امتیاز
184 بازدید
قبل در تامین اجتماعی و قانون کار توسط
سلام پیش بینی دوره آزمایشی در قرارداد های کار مدت موقت و یا انجام کار معین چه صورتی پیدا می کند  ؟ آیا در قانون کار عنوان قرارداد کار آزمایشی نیز پیش بینی شده است  ؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط
با سلام در قانون کار پیش بینی قرارداد کار آزمایشی نشده است آنچه در ماده یازده این قانون آمده در ارتباط با اختیار طرفین ( کارگر و کارفرما ) برای تعیین دوره ای در ابتدای قرارداد بنام دوره آزمایشی کار است . به عبارت دیگر در صورت توافق کارگر و کارفرما بر پیش بینی دوره آزمایشی، دوره مزبور مقطعی از یک قرارداد کار خواهد بود نه قراردادی منفک از قرارداد کار و تبصره ماده یاد شده که می گوید مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود تأییدی بر این نظریه است . ضمناً با توجه به امکان قطع رابطه کار در خلال دوره آزمایشی و عدم امکان فسخ از سوی هیچ یک از طرفین در قرارداد های با مدت موقت و یا انجام کار معین، پیش بینی دوره آزمایشی در اینگونه قراردادها که مستلزم پیش بینی حق فسخ برای طرفین است در قرارداد های مزبور پذیرفته نشده است.

مشاوره های مشابه

دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ بهترین بیمه عمر

.
.
...