آشنایی و مشاوره رایگان خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری
+1 امتیاز
145 بازدید
سوال شده قبل در سوابق بیمه توسط
دوباره دسته بندی کردن قبل توسط
سلام همسر اینجانب از سال 1370 لغایت 1377 نزد مدیر حسابرسی کارنموده لیکن به دلیل عدم در اختیار داشتن کد کارگاه توسط فرد مزبور چهار سال ابتدای کار سابقه بیمه برای ایشان رد نشده است لیکن نامبرده سابقه کار ایشان را تایید نموده است.

سوال اینجاست که آیا همسرمن در قبال پرداخت حق بیمه سالهای مزبور،  قادر به باز خرید سوابق خود است

همچنین در سالهای بعد نیز به دلیل مرخصیهای طولانی و بدون بیمه که جمعا 2.5 سال را در بر می گیرد را آیا قادر به باز خرید می باشد؟ توضیح اینکه تمام سوابق ایشان حسابرسی می باشد.

با تقدیم احترام-مختارنژاد
1 پاسخ
0 امتیاز

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 88 بازدید

تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین سایت   بیمه عمر    سایت سوابق بیمه تامین اجتماعی

خرید آنلاین بیمه

.
.
...