درخواست مشاور متخصص
0 امتیاز
17,334 بازدید
قبل در بیمه نیروهای مسلح توسط (120 امتیاز)
پدرم  ارتشی،دوميليون حقوق دارد و فوت شدند   حقوق بین من و مادرم  چگونه تقسیم میشود،  دختر مجرد هستم
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (12,680 امتیاز)

همراه گرامی بیدبرگ 

با سلام 

در صورت فوت مردان بیمه شده یا مستمری بگیرتحت پوشش بیمه تامین اجتماعی،بازماندگان آنان در صورت داشتن شرایط ذیل می توانند مستمری بازماندگان دریافت كنند:

عیال دائم بیمه شده متوفی مادام كه شوهر اختیار نكرده است .چنانچه همسر متوفی، شوهر اختیار نماید (عقد دائم ) ، درصورت فوت شوهر دوم ، تحت شرایط خاصی ، مجدداً مستمری وی برقرار خواهد شد.
شایان ذكر است ، مستمری بگیران بازنشسته ویا از كار افتاده كلی زن مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی در صورت احراز شرایط قانونی وبا رعایت سهام مقرر در ماده 83 قانون ، می توانند به عنوان همسر بیمه شده متوفی علاوه بر مستمری خود ، از مستمری بازماندگان نیز برخوردار شوند

فرزندان ذكور متوفی ، در صورتیكه سن آنان كمتر از هجده سال باشد یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشندیا به علت بیماری یا نقص عضو ،طبق نظر كمیسیون پزشكی (موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی ) قادر به كار نباشد.

فرزندان اناث متوفی مادام كه شغل و شوهر اختیار نكرده باشند.

نحوه محاسبه میزان مستمری بازماندگان :

میزان مستمری بازماندگان عبارتست از 30/1(یك سی ام ) مزد یا حقوق متوسط بیمه شده ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه ،مشروط بر این كه این مبلغ از پنجاه درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانه او كمتر و از صد در صد آن بیشتر نباشد . (منظور از مزد یا حقوق متوسط، جمع كل مزد یا حقوق بیمه شده كه به ماخذ آن حق بیمه دریافت گردیده، ظرف هفتصد وبیست روز قبل از فوت تقسیم بر روزهای كاری ضربدرعدد30است)

نحوه سهمیه بندی مستمری بازماندگان:

سهم همسر متوفی معادل 50% كل مستمری استحقاقی است و چنانچه بیمه شده مرد دارای چند همسر دائم باشد مستمری بین آنها به تساوی تقسیم خواهد شد .

سهم هر فرزند متوفی معادل 25% مستمری استحقاقی است ودر صورتیكه فرزندان هم پدر و هم مادر خود را از دست داده باشند ، سهم آنان دو برابر این میزان خواهد بود .

سهم هر یك از پدر و مادر متوفی ، معادل 20% مستمری استحقاقی خواهد بود.

مدارك لازم برای برقراری مستمری بازماندگان :

گواهی فوت بیمه شده یا مستمری بگیر كه از سوی سازمان ثبت احوال صادر شده باشد.

اصل و تصویر شناسنامه و كارت ملی متوفی و بازماندگان واجد شرایط

اصل و تصویر عقد نامه همسر متوفی

قیم نامه یا گواهی رشد

گواهی تحصیلی برای فرزندان پسر بالای 18 سال
صورتجلسه كمیسیون پزشكی در مورد ازكارافتادگی فرزندان یا پدر و مادرویا شوهر (در صورت لزوم)

با تشکر از همراهی شما


با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

  انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ 
مشاور و وکیل بیمه
مشاور آنلاین

.
.
...