آشنایی و مشاوره رایگان خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری
0 امتیاز
104 بازدید
سوال شده قبل در مشاغل سخت و زیان آور توسط (130 امتیاز)
عناوین شغلی ام را برای طرح در کمیته بررسی و تطبیق مشاغل سخت تعاون استان ، حتی با نامه کتبی اداره تعاون شهرستان اداره تأمین اجتماعی شهرستان ارائه ندادند از چه طریقی اقدام کنم اداره تأمین اجتماعی می فرمایند

 پس از تأیید شغل مورد ادعا لیستهای بایگانی بیمه بررسی می شود آنموقع که رأی کمیته صادر شده عنوان شغلی دقیق چه به درد من میخورد ضمناً در کمیته بدوی و تجدیدنظر با طرح شغلهایی که خودم حدس میزدم تأیید نشدم حال شغلهای لیست بیمه که به تأمین اجتماعی ارسال شده برایم خیلی مهم است شاید با طرح عناوین شغلی جدید تأیید و توانستم برای بازنشستگی اقدام کنم
1 پاسخ
0 امتیاز
پاسخ داده شده قبل توسط (13,170 امتیاز)
براساس ماده 2آئین نامه مشاعل سخت وزیان آورامکان درخواست بررسی وجودداردبه اداره کارمراجعه نمائید

سوالات مشابه

تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین سایت   بیمه عمر    سایت سوابق بیمه تامین اجتماعی

خرید آنلاین بیمه

.
.
...