درخواست مشاور متخصص
0 امتیاز
320 بازدید
قبل در بیمه بیکاری توسط (100 امتیاز)
دوباره دسته بندی کردن قبل توسط
سلام

مفهوم کار پشنهادی و تخصصی و مشابه به چه معناست ایا اداره کار میتواند بدون اطلاع بیمه شده و بدون دریافت رسیدی کارگر بیکار را مقرری بیمه بیکاری را قطع کند؟

ایا کارگر حق دارد کاری بجز از کار تخصصیش امتناع کند و ایا با عدم قبول پیشنهاد کاری در همان روز مقرری بیمه بیکاری قطع میشود و ایا کارگر بیمه شده با اموزش در زمان تحت پوشش بیمه بیکاری در فنی حرفه ای با توجه به نیاز بازار کار به اخذ دپیلم تخصص کاری نایل اید و برای همان کار برنامه و محیط کار ی را در پایان بیمه بیکاری بوجود بیاورد ابا اداره کار با توجه به مهارت به کار جدید و هزینه دولت که از بیت المال برای اموزش میتواند کارگر را به غیر از ان کار به کاری دیگر پشینهاد دهد  و در صورت امتناع کارگر و درخواست کار تخصصیش او را از مقرری بیمه بیکار محروم کند در صورت حق با اداره کار پس چرا اموزش واین همه هزینه و کار تخصصیش را کجا و در چه زمانی باید بکار گیرد

 با تشکر از شما راهنمایی کنید
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (13,280 امتیاز)
آنچه دربند3ماده 8قانون بیمه بیکاری پیشنهادشغل تخصصی یامشابه میباشدیعنی اگررسته کارگرادا ری بوده نمیتوان پیشنهادفنی وکاردرخط تولیدداد، امابه دلیل محدودیت شغل پیشنهادگوناگون به مقرری بگیرداده میشود به هرحال ممکن است کارشناس مرتبط سلیقه اعمال نمایدمی توان ازطریق سلسله مراتب اداری پیگیری نمودوقابل پیگیری ازاداره کل بیمه بیکاری وزارت خانه میباشد

با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید.>>

مشاوره های مشابه

انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور تلفنی 24 ساعته . مشاور و وکیل بیمه . مشاور آنلاین

.
.
...