باز هستیم
مشاوره بیمه یا اداره کار
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
3,435 بازدید
در قانون کار و قرارداد کار توسط (109,610 امتیاز)
سلام

آیا کار کردن بیش از 44 ساعت در هفته مشمول اضافه کاری می شود ؟ ممنون
2 پاسخ
0 امتیاز
توسط (38,010 امتیاز)
بله. ساعات کار موظفی کارگر 7:20 در روز و 44 ساعت در هفته و مازاد بر آن اضافه کاری خواهد بود.

با احترام
برای دریافت مشاوره بیمه اینجا کلیک کنید
0 امتیاز
توسط (13,280 امتیاز)
محموع ساعات کاردرچهارهفته متوالی نباید از176ساعت تجاوزکند. باتوجه به اینکه بعضی ازماه ها31و29روزمیباشدبنابراین بالحاظ موضوع ساعات کارمحاسبه میگرددوپرداخت اضافه کاربارعایت ماده 59قانونکارمجازاست

با احترام
برای دریافت مشاوره بیمه اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+1 امتیاز
2 پاسخ 4,596 بازدید
سوال شده خرداد 2, 2017 در حقوق ، عیدی ، سنوات و مزایای قانون کار توسط سمبکالاه (360 امتیاز)
0 امتیاز
2 پاسخ 4,734 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2,480 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,753 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 4,012 بازدید
سوال شده مرداد 8, 2017 در حقوق ، عیدی ، سنوات و مزایای قانون کار توسط runsysco (100 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 1,978 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,070 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,075 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,279 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 66,741 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3,055 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 3,058 بازدید
سوال شده دی 11, 2017 در بیمه تامین اجتماعی و اداره کار توسط روشنی (7,050 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 944 بازدید
سوال شده دی 28, 2017 در قانون کار و قرارداد کار توسط تیموری (3,570 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 2,151 بازدید
سوال شده مرداد 28, 2017 در حقوق ، عیدی ، سنوات و مزایای قانون کار توسط رفیده نظری (100 امتیاز)
+3 امتیاز
1 پاسخ 1,528 بازدید
+3 امتیاز
1 پاسخ 4,838 بازدید
سوال شده مرداد 7, 2016 در بیمه تامین اجتماعی و اداره کار توسط fahimeh (520 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,986 بازدید
سوال شده تیر 29, 2016 در بیمه تامین اجتماعی و اداره کار توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 1,560 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 13,473 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3,395 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 5,874 بازدید
سوال شده خرداد 25, 2017 در حقوق ، عیدی ، سنوات و مزایای قانون کار توسط kamrani96 (-1,060 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 4,595 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,637 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,610 بازدید
سوال شده اسفند 6, 2017 در حقوق ، عیدی ، سنوات و مزایای قانون کار توسط افشاری
+1 امتیاز
1 پاسخ 5,212 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,918 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,448 بازدید
سوال شده خرداد 6, 2017 در حقوق ، عیدی ، سنوات و مزایای قانون کار توسط سمبکالاه (360 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 2,500 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3,365 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3,823 بازدید
سوال شده بهمن 26, 2021 در حقوق ، عیدی ، سنوات و مزایای قانون کار توسط kamrani96 (-1,060 امتیاز)
0 امتیاز
2 پاسخ 51,429 بازدید
سوال شده بهمن 8, 2020 در حقوق ، عیدی ، سنوات و مزایای قانون کار توسط kamrani96 (-1,060 امتیاز)
0 امتیاز
2 پاسخ 172,471 بازدید
سوال شده بهمن 23, 2019 در حقوق ، عیدی ، سنوات و مزایای قانون کار توسط kamrani96 (-1,060 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 574 بازدید
سوال شده آذر 12, 2020 در حقوق ، عیدی ، سنوات و مزایای قانون کار توسط shadmanpour (100 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 11,966 بازدید

دسته بندی ها

تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...