دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
0 امتیاز
4,854 بازدید
قبل در مفاصا حساب بیمه توسط (400 امتیاز)

باسلام و احترام

باتشکر از پاسخ ارائه شده، 

عطف به پاسخ داده شده در خصوص این سوال (https://goo.gl/i8ak77 ) ، آیا بدین شرح ضریب مفاصا 7.8 درصدی به کل پروژه تعلق نمیگیرد؟

خواهشمند است راهنمایی بفرمایید.

باتشکر

دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (11,800 امتیاز)

با سلام مجدد

لطفا بخش سوم ماده 38 سازمان تامین اجتماعی رو که در زیر آمده مطالعه کنید:


بخش سوم: حالت خاص قرار دادهاي غير عمراني

الف- پيمانكاراني كه داراي كارگاه توليدي ، صنعتي و فني مي باشند

به موجب مصوبه مورخ 7/9/73 شورايعالي تامين اجتماعي نحوه احتساب حق بيمه پيمانكاراني كه داراي كارگاه صنعتي ، فني و توليدي در ارتباط با موضوع عمليات قرار دادهاي منعقده مي باشند و امور اجرايي پيمانها در كارگاه آنها انجام مي گردد ويا به عبارت ديگر موضوع عمليات قرار داد منعقده به نوعي توليدات كارگاههاي آنها باشد به شرح ذيل خواهد بود :

1-     اشخاص حقوقي

در صورتي كه پيمانكار شخص حقوقي و داراي دفاتر و اسناد قانوني بوده و دفاتر آن مورد تاييد سازمان باشد در اين صورت با وصول حق بيمه طبق گزارش بازرسي از دفاتر قانوني مفاصا حساب قرارداد صادر مي شود . شعب سازمان تامين اجتماعي موظفند انجام بازرسي از دفاتر قانوني اين قبيل پيمانكاران را در اولويت قرار داهند .

1-1-  چنانچه سازمان قادر نباشد سريعا از دفاتر قانوني پيمانكار بازرسي نمايد و پيمانكار جهت دريافت مفاصا حساب تعجيل داشته باشد در اين صورت اگر پيمانكار طبق محتويات پرونده هاي مطالباتي كارگاهي و دفتر مركزي فاقد هر گونه بدهي قطعي بوده و يا آن را پرداخت نمايد و تعهد نامه مركزي فاقد هرگونه بدهي قطعي بوده و يا آن را پرداخت نمايد وتعهد نامه مبني برداشتن دفاتر قانوني و ارائه آن به سازمان و پرداخت حق بيمه طبق دفاتر قانوني را كه به امضاء مجاز و مهر شخص حقوقي ممهور شده به سازمان ارائه نمايد صدور مفاصا حساب قرارداد بلامانع خواهد بود .

2-1   در مواردي كه پيمانكار فاقد دفاتر قانوني بوده و يا دفاتر قانوني ارائه شده مورد تاييد سازمان قرار نگيرد و يا دفاتر خود را در اختيار سازمان قرار ندهد در اين صورت حق بيمه قرارداد طبق تصويب نامه مورخ 24/1/70 محاسبه مي شود . در اين حالت چنانچه پيمانكار بابت كاركنان شاغل در كارگاه توليدي ، فني و صنعتي خود در دوره اجراي قرارداد حق بيمه پرداخت نموده باشد از حق بيمه محاسبه شده بابت قرارداد كسر و مانده مطالبه  وصول . سپس مفاصا حساب قرارداد صادر مي شود .

2-    اشخاص حقيقي

1-2- در صورتي كه پيمانكار داراي كارگاه توليدي، صنعتي و فني ( كارگاههاي داير كه داراي مجوز فعاليت از مراجع ذيربط مي باشند ) و در زمان اجراي قرارداد در شعبه سازمان داراي پرونده مطالباتي بوده و ليست كارگران شاغل در كارگاه را ارسال و يا توسط سازمان از كارگاه بازرسي به عمل آمده باشد در اين صورت چنانچه كارگاه وي طبق محتويات پرونده مطالباتي فاقد هر گونه بدهي بوده و يا آن را پرداخت نمايد مفاصا حساب قرارداد آنها صادر مي شود .

2-2- در مواردي كه پيمانكار فاقد پرونده مطالباتي در شعبه سازمان و يا فاقد بازرسي و ارسال ليست در دوره اجراي قرارداد باشد حق بيمه قراراد وي طبق مصوبه مورخ 24/1/70 محاسبه و وصول و سپس مفاصا حساب صادر مي شود .

توجه : كارگاههاي كه منحصرا براي انجام كار موضوع پيمان داير مي شود در زمره كارگاه توليدي صنعتي و فني محسوب نمي شود .

ب- قرار دادهاي خريد و فروش

1- قرار داد هاي خريد فروش اجناس ، مواد و تجهيزات كه نياز به انجام كار اضافي نباشد و موضوع قرارداد منحصرا خريد يا فروش باشد مشمول كسر حق بيمه نخواهد بود .

2- در مواردي كه پيمانكار داراي كارگاه توليدي ، صنعتي و فني (اعم از حقيقي و حقوقي ) باشد و    قرار داد ساخت يا فروش( ساخت در كارگاه وي انجام مي شود ) همراه با حمل ونصب به تفكيك توسط واگذارنده كار مشخص شود در اين صورت در مورد قسمت ساخت طبق بند ((الف)) عمل شده ودر مورد فروش حق بيمه اي تعلق نخواهد گرفت و در خصوص حمل ونصب طبق مصوبه مورخ 24/1/70 حق بيمه محاسبه خواهد شد . ضمنا چنانچه واگذارندگان كار ميزان كاركرد حمل ونصب را مشخص ننمايند ، حق بيمه نسبت به كل كاركرد اعم از ساخت يا فروش و حمل و نصب  كلا طبق مصوبه مذكور محاسبه و وصول خواهد شد .


با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور و وکیل بیمه. خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری

.
.