درخواست مشاور متخصص
0 امتیاز
4,633 بازدید
قبل در مفاصا حساب بیمه توسط (2,520 امتیاز)
بخشنامه 11/3 جدید درآمد در زمینه اصلاح برخی از مقررات بازرسی از دفاتر قانونی رو می خواستم
دریافت مشاوره تخصصی >>

2 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (6,580 امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

بخشنامه 11.3 جدید درآمد حسابرسی سازمان تامین اجتماعی مورخ 94/11/17 رو می تونید از طریق لینک زیر دانلود کنید

دانلود بخشنامه 11.3 جدید درآمد حسابرسی سازمان تامین اجتماعی

پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>
0 امتیاز
قبل توسط (21,580 امتیاز)

بخشنامه 11/ 3 جدید درآمد تحت عنوان
"اصلاح برخی از مقررات بازرسی از دفاتر قانونی" را ابطال كنید ( ٤ )

طبق ماده  39 قانون تامین اجتماعی آیین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد باید به تصویب شورای عالی ( هیات امنا ) برسد.
در این آیین نامه است كه نحوه تشخیص حقوق ، مزد و مزایا و سایر هزینه های مشمول بیمه تعیین می شود.
در بخشنامه 11 جدید درآمد با توجه به آییننامه مصوب نحوه تشخیص حقوق ، مزد و مزایا و سایر هزینه های مشمول حق بیمه بشرح زیر تعیین شده است :
1- 3- کلیه وجوه نقدی که به افراد (کارکنان) پرداخت می شود باستثنای باز خرید ایام مرخصی ، کمک عایله مندی طبق ماده 86 قانون تامین اجتماعی ، هزینه سفر و فوق العاده ماموریت ، عیدی ، حق همسرکه به موجب قانون نظام هماهنگ پرداخت به کارکنان تابع قانون مذکور پرداخت می شود، پاداش افزایش تولید، کمک هزینه مسکن و خواروبار در ایام بیماری ، حق شیر ، پاداش نهضت سواد آموزی ، حق تضمین (کسر صندوق)، خسارت اخراج و مزایای پایان کار مشمول حق بیمه می باشد ، لذا در استخراج اقلام مشمول رعایت نکات زیر ضروری است :
1-1- 3- حداکثر سقف حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه سنواتی در مورد پرداختی به کارکنان در صورت اثبات برای بازرس می بایستی رعایت شود.

 2-1- 3- چنانچه برخی از کارکنان مانند بازنشستگان و شاغلین کشوری و لشگری مشمول قانون تامین اجتماعی نباشند می بایستی مدارك قابل استناد از قبیل احکام بازنشستگی و استخدامی کشوری و لشگری و ... اخذ و ضمیمه کاربرگ مربوطه شده و اقلام پرداختی به آنان نیز در ستون غیر مشمول ثبت گردد.
در بخشنامه 11/1 جدید درآمد
بخشنامه قبلی اندكی تعدیل و تشریح و به ترتیب زیر اعلام گردید:
‏د- نحوه تشخیص حقوق ،مزد و مزایا و سایر هزینه های مشمول حق بیم

 • کلیه وجوه نقدی که به افراد (کارکنان) پرداخت می شود باستثنای وجوه پرداختی بابت.
 • بازخریدی ایام مرخصی .
 • ‏کمک عایله مندی .
 • ‏هزینه سفر و فوق العاده ماموریت
 • ‏حق همسر به کارکنان در موسسات مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت
 • ‏پاداش، پاداش افزایش تولید (آکورد، کارانه، بهره وری) پاداش نهضت سوادآموزی، عیدی و بن کارگری
 • ‏کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری
 • ‏حق شیر و حق تضمین (کسر صندوق)
 • ‏خسارات اخراج و مزایای پایان کار (حق سنوات)
 • ‏حق الزحمه امام جماعت
 • ‏حق حضور در جلسات هیات مدیره .

در بخشنامه اخیر 11/ 3 جدید درآمد این استثنا ها محدودتر شده و بشرح زیر تعیین شدند:
1- كلیه وجوه پرداختی به استثنای موارد ذیل مشمول كسر حق بیمه می باشد :
1-1- بازخرید ایام مرخصی ( در حود مقرر در ماده 6٤ قانون كار .
 2-1- هزینه سفر و فوق العاده ماموریت ( به شرط ارایه مستندات و مدرك مثبته از قبیل : حكم ماموریت ، بلیط رفت و برگشت وسیله نقلیه مورد استفاده ، تصاویر گذرنامه ، روادید و ...).
 3-1- كمك هزینه عایله مندی ( حق اولاد ) حداكثر تا میزان قابل پرداخت طبق ماده 68 قانون .
4-1- حق همسر به كاركنان در موسسات مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت و جایگزین آنها.
5-1- عیدی طبق قانون كار و پاداش نهضت سواد آموزی .
6-1- كمك هزینه مسكن و خوار بار در ایام بیماری .
 7-1- حق شیر و حق تضمین ( كسر صندوق ).
8-1- خسارت اخراج و مزایای پایان كار( حق سنوات ) .
9-1- شاغلین تحت پوشش سایر صندوقهای بیمه و بازنشستگی دولتی ( در صورت ارایه مستندات و مدارك مثبته ).


با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور تلفنی 24 ساعته . مشاور و وکیل بیمه . مشاور آنلاین

.
.
...