آشنایی و مشاوره رایگان خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری
+1 امتیاز
86 بازدید
سوال شده قبل در بیمه شخص ثالث توسط
دستورالعمل بیمه مرکزی در خصوص بیمه حوادث سرنشین
1 پاسخ
0 امتیاز
پاسخ داده شده قبل توسط (27,380 امتیاز)

با سلام

بر اساس قانون بیمه شخص ثالث، کلیه افراد و سرنشین های خودرو های موجود در حوادث اعم از مقصر یا غیر مقصر، به عنوان شخص ثالث پذیرفته می شوند به استثنا راننده مقصر حادثه. ( رجوع شود به قانون بیمه شخص ثالث ماده 1 تبصره شش)

در خصوص راننده مقصر حادثه، بر اساس موصبه شورایعالی بیمه و به استناد ماده 115 قانون پنجم توسعه ، دستورالعمل زیر برای بیمه حوادث راننده به تصویب رسیه است :

شركتهاي بيمه موظفند همزمان با صدور بيمه‌نامه شخص ثالث، راننده وسيله نقليه مسبب حادثه را با رعايت موارد زير تحت پوشش بيمه حادثه قرار دهند.

۱- حداقل مبلغ اجباري بيمه در هر حادثه، معادل ريالي ديه كامل يك مرد مسلمان در ماه­هاي حرام است. بيمه‌گذار مي­تواند براي جبران خسارت­هاي بيش از حداقل مزبور بيمه اختياري تحصيل نمايد.

۲- تعهدات بيمه‌گر شامل پرداخت غرامت فوت يا نقص عضو و يا از كارافتادگي دائم اعم از كلي و جزيي ناشي از حوادث رانندگي خواهد بود.

تبصره ۱: چنانچه زمان وقوع حادثه و فوت هردو در ماه حرام باشد، غرامت بر اساس ديه ماه حرام پرداخت خواهد شد.

تبصره ۲: مبناي محاسبه و پرداخت غرامت نقص عضو و ازكارافتادگي اين بيمه، ضوابط مندرج در آيين نامه شماره ۲۳ مصوب شوراي عالي بيمه است.

۳- پوشش اين بيمه نامه شامل رانندگاني است كه بر اساس نظر مراجع ذيربط، در حادثه رانندگي مربوط مقصر شناخته شوند. چنانچه راننده از محل بيمه­نامه شخص ثالث غرامت دريافت نمايد، به ميزان غرامت دريافتي از سقف تعهد بيمه‌گر اين بيمه­ نامه كسر خواهد شد.

۴- پرداخت غرامت موكول به آن است كه راننده مسبب حادثه،گواهينامه رانندگي متناسب با وسيله نقليه مقصر حادثه داشته باشد.

موفق باشید

سوالات مشابه

+2 امتیاز
1 پاسخ 780 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 87 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 190 بازدید
+3 امتیاز
1 پاسخ 80 بازدید
سوال شده 2 سال قبل در بیمه شخص ثالث توسط بدون نام

تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین سایت   بیمه عمر    سایت سوابق بیمه تامین اجتماعی

خرید آنلاین بیمه

.
.
...