درخواست مشاور متخصص
0 امتیاز
508 بازدید
قبل در بیمه خودرو و دیه توسط (100 امتیاز)
دوباره دسته بندی کردن قبل توسط
زنی شاکی شده که  خانمی بطور عمد او را هول داده و نوزاد سه ماهه اش مرده است . چه حکمی دارد؟  آ یا دیه تعلق میگیرد ؟ زندان دارد؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (15,680 امتیاز)
با سلام
در صورتیکه شاکی بتواند این اتهام را ثابت کند هل دادن شخص چه به عمد چه غیر عمد شامل پرداخت دیه توسط متشاکی میشود
ديه جنين در مراحل مختلف رشد، متفاوت است كه ذيلا مى آيد:
الف: اگر جنين چهار ماه تمام داشته باشد يعنى زمانى كه روح در آن دميده مى شود، در حكم مسلمان آزاد است و ديه او به مقدار يك انسان كامل ـ هزار مثقال ـ است و ديه جنين دختر نصف ديه جنين پسر ـ پانصد مثقال ـ مى باشد;
ب: امّا اگر در مراحل قبل از پايان چهارماهگى و دميدن روح به جنين باشد:
*نطفه: اسپرم مرد وقتى كه با تخمك زن تركيب مى شود تا مدت چهل روز، نطفه است و ديه آن بيست مثقال مى باشد;
*عَلَقه ـ خون بسته ـ : كه در چهل روز دوم تشكيل مى شود و ديه آن چهل مثقال مى باشد;
*مضغه ـ پاره گوشت ـ: كه در چهل روز سوم تشكيل مى شود و ديه آن شصت مثقال است;
*استخوان: كه ديه آن هشتاد مثقال است;
*روييده شدن گوشت: هنگامى كه روى استخوان گوشت مى رويد و ديه آن يكصد مثقال است;
ج ـ در كليه مراحل فوق، تا قبل از دميده شدن روح به جنين، بين پسر بودن و دختر بودن آن در مقدار ديه تفاوتى نيست;
د ـ به فاصله رسيدن جنين از يك مرحله تا مرحله ديگر، ديه خاصى تعلّق نمى گيرد.

با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور تلفنی 24 ساعته . مشاور و وکیل بیمه . مشاور آنلاین

.
.
...