برای دریافت مشاوره و خدمات بیمه ای کلیک کنید
مشاوره بیمه یا اداره کار
021-91023784
+1 امتیاز
2,318 بازدید
در دیه و بیمه خودرو توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
درتصادف جنین ۸ ماهه سقد شده و مادرش زنده است دیه جنین دختر چقدر است؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (327,530 امتیاز)

سلام در قانون بیمه شخص ثالث دیه زن با مرد برابر می باشد 

در مورد دیه جنین بسته شرایط جینی مبلغ دیه متفاوت است 

ماده 716- دیه سقط جنین به ترتیب ذیل است:
الف- نطفه ای که در رحم مستقر شده است، دو صدم دیه کامل
ب- علقه که در آن جنین به صورت خون بسته درمی آید، چهار صدم دیه کامل
پ- مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی در میآید، شش صدم دیه کامل
ت- عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشت صدم دیه کامل
ث- جنینی که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است یک دهم دیه کامل
ج- دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه چهارم دیه کامل


با احترام
برای دریافت مشاوره بیمه اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+1 امتیاز
1 پاسخ 6,096 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 3,225 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 3,043 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 3,295 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,191 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,766 بازدید
+3 امتیاز
3 پاسخ 21,571 بازدید
سوال شده فروردین 30, 2016 در دیه و بیمه خودرو توسط بیمه اسیاافشاری (21,160 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 3,490 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2,317 بازدید
سوال شده مهر 30, 2017 در دیه و بیمه خودرو توسط سحر صفری (100 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 4,512 بازدید
سوال شده مرداد 8, 2016 در دیه و بیمه خودرو توسط بدون نام
+1 امتیاز
2 پاسخ 2,268 بازدید
سوال شده مرداد 10, 2016 در دیه و بیمه خودرو توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 730 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 11,728 بازدید
سوال شده مرداد 27, 2016 در دیه و بیمه خودرو توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,382 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 5,330 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 9,770 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 552 بازدید
سوال شده دی 13, 2017 در دیه و بیمه خودرو توسط esmfallahi (5,420 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 4,596 بازدید
سوال شده دی 13, 2017 در دیه و بیمه خودرو توسط esmfallahi (5,420 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 7,446 بازدید
سوال شده شهریور 14, 2016 در دیه و بیمه خودرو توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,292 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 3,278 بازدید
سوال شده مرداد 30, 2016 در دیه و بیمه خودرو توسط حمید انوری از اصفهان
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,024 بازدید
سوال شده مرداد 28, 2016 در دیه و بیمه خودرو توسط ریحانه (110 امتیاز)
+1 امتیاز
2 پاسخ 1,646 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 7,415 بازدید
سوال شده مرداد 10, 2016 در دیه و بیمه خودرو توسط بدون نام
+1 امتیاز
3 پاسخ 7,208 بازدید
سوال شده مرداد 10, 2016 در دیه و بیمه خودرو توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,058 بازدید
سوال شده اردیبهشت 31, 2016 در سایر توسط بدون نام
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...