دریافت مشاوره تخصصی
0 امتیاز
162 بازدید
قبل در شکایت از کارفرما یا کارگر توسط (74,870 امتیاز)
سلام

کارگری به دلیل حادثه و بیماری قادر به ادمه کار در شغل قبلی نیست و کارفرما هم علی رغم توصیه کمیسیون پزشکی حاضر به ارجاع کار سبکتر به وی نمی باشد تکلیف قانونی  مراجع حل اختلاف در این باره چیست؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (37,140 امتیاز)
سلام

چنانچه با استعلام از سازمان تامین اجتماعی بیماری و کاهش توانایی جسمی  و فکری ناشی از کار کارگر بوده و به تشخیص راجع حل اختلاف امکان ادامه کار وی نیز در کارگاه وجود نداشته باشد،وفق مقررات ماده 32قانون کار می بایست باکارگر رفتارشود. بدیهی است چنانچه بابررسی مراجع حل اختلاف ،ارجاع کار مناسبی در قسمت دیگری از کارگاه موجود باشد مستند به تبصره یک ماده 92 قانون مرقوم کارفرما مکلف خواهد بود کارگر رابه کار در قسمت تعیین شده ابقا و کلیه حقوق و مزایای تبعی(حق السعی)وی را پرداخت نماید. لازم به ذکر است که توصیه های پزشکی مبنی بر ارجاع کار سبک مواردی که در مواردی که تقلیل توانایی  ناشی از کار نباشد جنبه توصیه داشته و در این گونه موارد چنانچه سازشی بین طرفین حاصل نشود وفق مقررات تبصره ماده 158و ماده165قانون کار در مورد ابقا و یاخاتمه قرارداد کار اقدام خواهد گردید.

با احترام
اگر پاسخ من به شما کمک کرده است اینجا کلیک کنید تا برای راهنمایی بیشتر، مشاوره تخصصی تلفنی دریافت کنید >>

مشاوره های مشابه

  دریافت مشاوره تلفنی تخصصی
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ 
مشاور و وکیل بیمه مشاوره آنلاین

.
.
...