درخواست مشاور متخصص
+1 امتیاز
1,206 بازدید
قبل در تامین اجتماعی و قانون کار توسط (75,510 امتیاز)
آیا پزشکانی که به صورت ساعتی در دانشگاه ها و بیمارستان ها کار میکنندمشمول قانون کارند؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (44,700 امتیاز)
در رابطه با انعقاد قرارداد ساعتی با پزشکان که در دانشگاه ها و بیمارستان ها اشتغال به کار دارند لازم به ذکر است که از آنجاکه این پزشکان بر اساس رابطه کار تابع و انجام کار دستور به دستور و به حساب شخص دیگر به ازا دریافت اجرت ، به معنی وسیع کلمه ، به کار گرفته می شوند باعنایت به تعریف کارگر در ماده 2 قانون کار و نیز مواد 5 و 188قانون مرقوم چنانچه در پوشش مقررات استخدامی خاص که مستقیما به تصویب مرجع قانون گذاری و یا به طور غیر مستقیم به تصویب مرجع ماذون از مرجع قانون گذار رسیده باشد قرار نگیرند در پوشش مقررات قانون کار قرار خواهند گرفت و دراین رابطه مستندا به ماده 39 قانون کار به نسبت ساعات کار انجام یافته از کلیه امتیازات مقرر دراین قانون برخوردار خواهند بود.

با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور تلفنی 24 ساعته . مشاور و وکیل بیمه . مشاور آنلاین

.
.
...