درخواست مشاور متخصص
+2 امتیاز
20,066 بازدید
قبل در بازنشستگی و مستمری توسط (120 امتیاز)
دوباره دسته بندی کردن قبل توسط
ضمن عرض سلام . خسته نباشید. سوالی دارم ممنون میشم راهنمائیم کنید.من متولی خرداد سال1336 هستم  با 27 سال سابقه بیمه سال دیگه 60 سالم پر میشه ولی سابقه ام 30 سال نمیشه. آیا تا 30 سال را میتوانم بیمه رد کنم . یا دو سال سابقه را بخرم.؟  ممنون میشم پاسخ بدهید.
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (15,440 امتیاز)
با سلام

آخرین مقررات و شرایط بازنشستگی                                               
     سئوالات زیادی در مورد آخرین تغییرات مقررات و شرایط بازنشستگی پرسیده شده است که قصد داریم، از جهات مختلف آنرا توضیح دهیم:
   * برای احراز بازنشستگی تحقق دو عامل ضروری است. داشتن سن مقرر در قانون و احراز سابقه لازم. برای اغلب انواع بازنشستگی ها داشتن هر دو عامل مزبور الزامی است. بنابراین حتی اگر بیمه شده ای سالهای زیادی را نیزبا داشتن یکی از شروط فوق سپری کرده باشد، ولی شرط دیگر هنوز تحقق نیافته باشد، امکان بازنشستگی وی مطابق قوانین و مقررات وجود ندارد.
*انواع بازنشستگی
    شرایط و ضوابط بازنشستگی بستگی به وضعیت،  جایگاه، جنسیت افراد و گروههای اجتماعی دارد. بنابراین از آن جهت که فرد متقاضی بازنشستگی در چه حالت و موقعیتی قراردارد می تواند در یکی از شرایط زیر قرار گیرد:
1-60 سال سن برای آقایان و 55 سال سن برای خانمها با 20 سال سابقه؛ در این حالت بیمه شده میتواند با 20 روز حقوق بازنشسته شود و اگر حقوق وی از حداقل حقوق شورایعالی کار کمتر باشد بر اساس ماده 111 قانون تامین اجتماعی تا حداقل حقوق ارتقاء می یابد.
2- 50 سال سن برای آقایان و 45 سال سن برای خانمها با حداقل 30 سال سابقه پرداخت حق بیمه؛ در این وضعیت بیمه شده می تواند با 30 سال سابقه یا بیشتر تا سقف 35 سال بازنشسته شود و بر همان اساس نیز از مستمری برخوردار گردد.
3- 60 سال سن برای آقایان و 55 سال سن برای خانمها با 10 سال سابقه؛ در این حالت بیمه شده می تواند با 10 سال سابقه و بیشتر تا 20 سال، درخواست بازنشستگی نماید که مستمری وی به میزان سنوات پرداخت حق بیمه خواهد بود؛ (بین 10 تا 20 روز حقوق). در این صورت ماده 111 قابل اجرا نبوده و چنانچه حقوق وی از حداقل پایین تر باشد، مستمری تا حداقل حقوق افزایش نمی یابد. ضمناًکسانی که سن آنها به میزان مقرر در این بند رسیده باشد، ولی زیر 10 سال سابقه داشته باشند می توانند با پرداخت حق بیمه سنوات کسری تا ده سال سابقه، با ده روز حقوق بازنشسته شوند که در این صورت نیز چنانچه حقوق آنها از حداقل حقوق مصوب شورایعالی کار کمتر باشد، ترمیم نخواهد شد.
4-خانمهایی که دارای 42 سال سن و حداقل 20 سال سابقه هستند و در کارگاههای مشمول قانون کار اشتغال بکار دارند، می توانند با 20 روز حقوق بازنشسته شوند. این گروه از بیمه شدگان نیز مطابق ماده 111 قانون ت.م از حداقل حقوق برخوردار می شوند. باید توجه داشت که مشمولین این بند فقط تابعین قانون کار را در برمی گیرد و سایر مشمولین تامین اجتماعی که از نظام استخدامی و آیین نامه های خاص استفاده می کنند، از شمول این مقرره خارجند.
5-بیمه شدگانی که دارای 35 سال سابقه می باشند بدون شرط سنی می توانند از مستمری بازنشستگی با 35 روز حقوق برخوردار شوند.
6-کارگرانی که در مشاغل سخت و زیان آور شاغلند و سختی و زیان آور بودن شغل آنها در مشاغل مذکور مورد تایید کمیته سخت و زیان آور مستقر در اداره کار قرار گرفته باشد، می توانند با 20 سال سابقه متوالی یا 25 سال سابقه متناوب در مشاغل سخت بدون شرط سنی بازنشسته شوند. برای این گروه از بیمه شدگان 10 یا 5 سال سابقه اضافه می شود و با 30 سال و 30 روز حقوق بازنشسته می شوند.
7-جانبازان نیز می توانند با 20 سال سابقه بازنشسته شوند و به میزان درصد جانبازی از سنوات ارفاقی بهره مند گردند. بازنشستگی از این طریق شرط سنی ندارد و متقاضی با توجه به سنوات پرداخت حق بیمه و سابقه ارفاقی می تواند از مستمری برخوردار شود. برای تعیین سنوات ارفاقی جهت جانبازان  درجه نقص عضو و ازکارافتادگی (درجه جانبازی ) مبنای میزان سوابق اعطایی خواهد بود:
-جانبازانی که بین20% تا40% دارای نقص عضو  یا کاهش توانایی  باشند حداقل 3 و حداکثر شش سال به سوابق آن ها اضافه خواهد شد.
-برای درجات بین 40% تا ازکارافتادگی کامل حداقل 6 و حداکثر 10 سال ارفاق خواهد شد.

8-معلولان عادی می توانند با 20 سال سابقه بازنشسته شوند و به میزان معلولیت از سابقه ارفاقی برخوردار گردند. شرط سنی برای آقایان معلول 50 و برای خانمها 45 سال می باشد.
سنوات ارفاقی به معلولین برای معلولیت های ناشی ازکار و غیر ناشی ازکار متفاوت است:
معلولیت های ناشی از حوادث کار یا بیماری های حرفه ای ناشی ازکار:
-درجات بین 20% تا40% وتا ازکارافتادگی کامل حداقل 5 و حداکثر 8 سال به تناسب درجات فوق به سوابق فرد اضافه     می شود.
معلولین عادی غیر ناشی ازکار:
-  درجات بین 20% تا 40% حداقل 2 و حداکثر 3 سال با توجه به درجات به سوابق بیمه شده اضافه می شود.
-  درجات بین 40% تا ازکاافتادگی کامل حداقل 3 و حداکثر 6 سال به تناسب درجات فوق اضافه خواهد شد.

با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور تلفنی 24 ساعته . مشاور و وکیل بیمه . مشاور آنلاین

.
.
...