درخواست مشاور متخصص
+1 امتیاز
1,034 بازدید
قبل در بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد توسط (3,420 امتیاز)
چه شغل هایی به عنوان کارگر ساختمانی محسوب می شوند
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (21,260 امتیاز)

فهرست عناوین شغلی کارگران ساختمانی
1-  آرماتور بند                 
الف- کارگرعمومی آرماتوربند               
ب‌-  کمک آرماتوربند                
ج - استاد کارآرماتوربند              
2- اسکلت ساز  
الف- کارگرعمومی اسکلت ساز               
ب - کمک اسکلت ساز                 
ج - استاد کار اسکلت ساز                 
3- لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی  
الف- کارگرعمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی          
ب - کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی            
ج - استاد لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی           
4-  نقشه بردار
الف- کارگرعمومی نقشه بردار             
ب - کمک نقشه بردار                
ج - استاد نقشه بردار              
5- درب پنجره سازپروفیل
الف- کارگرعمومی درپنجره سازپروفیل             
ب‌-  کمک درب پنجره سازپروفیل             
ج - استاد درب و پنجره سازپروفیل             
6- بتن ساز وبتن ریز
الف - کارگرعمومی بتن سازو بتن ریز              
ب - کمک بتن ساز و بتن ریز                
ج - استاد کاربتن ساز و بتن ریز              
7- بنای سفت کار  
الف - کارگرعمومی سفت کار           
ب - کمک سفت کار              
ج - استاد کارسفت کار               
8- عایق کاررطوبتی و آسفالت کار ابینه  
الف- کارگرعمومی عایق کاررطوبتی و آسفالت کارابنیه          
ب - کمک عایق کارو رطوبتی و آسفالت کارابنیه            
ج - استاد عایق کاررطوبتی و آسفالت کارابنیه                  
9- گچ کار
الف - کارگرعمومی گچ کار               
ب - کمک گچ کار             
ج - استاد گچ کار             
10- سنگ کار
الف - کارگرعمومی سنگ کار          
ب - کمک سنگ کار             
ج - استاد سنگ کار              
11- قالب بند و کفراژبند  
الف - کارگرعمومی قالب بند و کفراژبند           
ب - کمک قالب بند و کفراژ         
ج - استاد کارقالب بند و کفراژ              
12- لوله کش گاز خانگی و تجاری  
الف - کارگرعمومی لوله کش گاز خانگی و تجاری            
ب - کمک لوله کش گاز خانگی و تجاری              
ج - استاد لوله کش گاز خانگی و تجاری            
13- نگهداری بتن
الف - کارگرعمومی نگهداری بتن              
ب - کارگرنگهداری بتن                
ج - استاد نگهداری بتن                
14- کاشی کار
الف - کارگرعمومی کاشی کار          
ب - کمک کاشی کار               
ج - استاد کاشی کار               
15- برق کارساختمان
الف - کارگرعمومی برق کارساختمان              
ب - کمک برق کارساختمان             
ج - استاد برق کارساختمان                
16-نقاش ساختمان
الف - کارگرعمومی نقاش ساختمان             
ب - کمک نقاش ساختمان                
ج - استاد نقاش ساختمان 


با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

  انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ 
مشاور و وکیل بیمه
مشاور آنلاین

.
.
...