برای دریافت مشاوره و خدمات بیمه ای کلیک کنید
مشاوره بیمه یا اداره کار
021-91023784
+1 امتیاز
2,775 بازدید
در بیمه تامین اجتماعی و اداره کار توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
سلام  شماره مستمری را 8 رقم وارد کردم می گه ،10 رقم 2 رقم دیگه چیه
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (68,210 امتیاز)
شماره مستمری در سازمان تامین اجتماعی برای مستمری بگیران ده رقم میباشد و باید با مراجعه به شعبه نسبت به در یافت حکم مستمری اقدام و نسبت به وارد کردن شماره اقدام نمایید

شماره ای که وارد میکنید احتمالا شماره ای میباشد که در زمان بیمه پرداز بودن دارید

با احترام
برای دریافت مشاوره بیمه اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+1 امتیاز
2 پاسخ 3,875 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 9,361 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 17,735 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 12,117 بازدید
سوال شده آذر 4, 2016 در بیمه تامین اجتماعی و اداره کار توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 12,430 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 53,570 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 970 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 2,143 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 5,544 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 18,519 بازدید
سوال شده آذر 10, 2016 در بیمه تامین اجتماعی و اداره کار توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,799 بازدید
سوال شده مرداد 9, 2016 در بیمه تامین اجتماعی و اداره کار توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 13,929 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 4,619 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,236 بازدید
سوال شده تیر 10, 2016 در بیمه تامین اجتماعی و اداره کار توسط بدون نام
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,704 بازدید
سوال شده اردیبهشت 15, 2016 در بیمه تامین اجتماعی و اداره کار توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,281 بازدید
سوال شده تیر 15, 2016 در بیمه تامین اجتماعی و اداره کار توسط بدون نام
+2 امتیاز
1 پاسخ 314 بازدید
سوال شده خرداد 29, 2016 در بیمه تامین اجتماعی و اداره کار توسط امید علی کرانیان
+1 امتیاز
1 پاسخ 415 بازدید
سوال شده خرداد 9, 2016 در بیمه تامین اجتماعی و اداره کار توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 246 بازدید
سوال شده اردیبهشت 15, 2016 در بیمه تامین اجتماعی و اداره کار توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 2,824 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 637 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 7,418 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,101 بازدید
سوال شده آبان 17, 2016 در بیمه تامین اجتماعی و اداره کار توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 344 بازدید
سوال شده اردیبهشت 31, 2016 در بیمه تامین اجتماعی و اداره کار توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 30,730 بازدید
سوال شده خرداد 23, 2016 در بازنشستگی و مستمری توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 5,018 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 37,245 بازدید
سوال شده شهریور 6, 2016 در بیمه تامین اجتماعی و اداره کار توسط بدون نام
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,403 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,011 بازدید
سوال شده فروردین 25, 2016 در بیمه تامین اجتماعی و اداره کار توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 162 بازدید
سوال شده خرداد 29, 2016 در سایر توسط قلی زاده
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...