برای دریافت مشاوره و خدمات بیمه ای کلیک کنید
مشاوره بیمه یا اداره کار
021-91023784
+1 امتیاز
207 بازدید
در حادثه ناشی از کار توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
حادثه پیش امده درمسیر برگشت ازکارگاه به منزل درماموریت هم بوده ولی بخاطر بی توجه ای کارفرما بوده یا مسول تامین -اجتماعی بوده.درپرونده حادثه را ناشی -از-کارثبت نشده وبا گذشت چندین سال بخاطر اینکه پرونده ام درکمیسیون-پزشکی فعال شده.ودیدن پرونده متوجه شدم با وجود حادثه ناشی -از-کاربوده ولی غیر کار شده.ایا باگذشت 10سال امکان تغیر این نوع حادثه با وجود کپی مدارک امکان پذییر بوده.که حق من ضایع نشود واز کجا شروع کنم.باتشکر
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (13,280 امتیاز)
هرگونه بی مبالاتی ازطریق مراجع قضایی قابل پی گیری می باشدباتوجه به اینکه حادثه ای که پیش آمده درزمان رفت وبرگشت زمان کاربوده (اگرثابت شود) مسئولیت های حقوقی وکیفری می تواندمتوجه کارفرماگرددکه تشکیل پرونده وشکایت ازکارفرما وصدوررای توسط دادگاه درپرونده تامین اجتماعی اثرمستقیم خواهدداشت

با احترام
برای دریافت مشاوره بیمه اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+1 امتیاز
1 پاسخ 14,077 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 248 بازدید
سوال شده خرداد 6, 2016 در بیمه تامین اجتماعی و اداره کار توسط بدون نام
0 امتیاز
2 پاسخ 498 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,388 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 6,307 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 328 بازدید
+1 امتیاز
0 پاسخ 239 بازدید
سوال شده خرداد 2, 2016 در بیمه تامین اجتماعی و اداره کار توسط محمدطها
+1 امتیاز
1 پاسخ 7,414 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...