برای دریافت مشاوره و خدمات بیمه ای کلیک کنید
مشاوره بیمه یا اداره کار
021-91023784
+1 امتیاز
280 بازدید
در از کار افتادگی و کمیسیون پزشکی توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
حادثه درمسیربرگشت ازکارگاه تامنزل رخ داده وکلیه مدارک ازقبیل برگه حادثه وماموریت وکارشناسی راهنمایی ورانندگی وصورتجلسه پاسگاه ورای دادگاه محل حادثه رابه دفترکارفرما جهت استفاده ازبیمه کارفرما ارسال ونتیجه عدم موافعت بیمه مسولیت کارفرما موجود است ولی کارفرما مدارک رابه تامین اجتماعی ارسال نکرده وباوجود مدت 210روز استراحت پزشکی ازتامین اجتماعی حقوق دریافت کرده ام ولی درپرونده حادثه راناشی ازکار ثبت نکرده وهم اکنون باگذشت 11سال ازحادثه پرونده ام درکارافتادگی جریان است ومتوجه شدمه که حادثه باوجودمدارکو اینکه طبق ماده 60جز ناشی ازکاربوده .درپرونده ناشی ازکارنبوده ومشکل جهت کارافتادگی پیش امده وچگونه این مراحل دست یابی به حق وحقوقم چیست.
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (77,700 امتیاز)
با سلام چنانچه حادثه شما ناشی از کار بوده وگزارش حادثه رو درآن موقع تامین اجتماعی تایید کرده باشد میتوانید با پیگیری حادثه رو ناشی از کار تلقی نمود اما اگر گزارش حادثه به تایید سازمان نرسیده باشد وثبت دبیرخانه نشده باشد نمیتوان حادثه رو ناشی از کار تلقی کرد

با احترام
برای دریافت مشاوره بیمه اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+1 امتیاز
1 پاسخ 427 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 333 بازدید
سوال شده خرداد 1, 2016 در بیمه تامین اجتماعی و اداره کار توسط گل محمدی
+1 امتیاز
1 پاسخ 173 بازدید
سوال شده اردیبهشت 29, 2016 در بیمه تامین اجتماعی و اداره کار توسط قیصر اله بخشی-باسابقه-18سال بیمه
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,603 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 304 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,205 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,165 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 830 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 771 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...