درخواست مشاور متخصص
+1 امتیاز
188 بازدید
قبل در از کار افتادگی و کمیسیون پزشکی توسط
دوباره دسته بندی کردن قبل توسط
حادثه درمسیربرگشت ازکارگاه تامنزل رخ داده وکلیه مدارک ازقبیل برگه حادثه وماموریت وکارشناسی راهنمایی ورانندگی وصورتجلسه پاسگاه ورای دادگاه محل حادثه رابه دفترکارفرما جهت استفاده ازبیمه کارفرما ارسال ونتیجه عدم موافعت بیمه مسولیت کارفرما موجود است ولی کارفرما مدارک رابه تامین اجتماعی ارسال نکرده وباوجود مدت 210روز استراحت پزشکی ازتامین اجتماعی حقوق دریافت کرده ام ولی درپرونده حادثه راناشی ازکار ثبت نکرده وهم اکنون باگذشت 11سال ازحادثه پرونده ام درکارافتادگی جریان است ومتوجه شدمه که حادثه باوجودمدارکو اینکه طبق ماده 60جز ناشی ازکاربوده .درپرونده ناشی ازکارنبوده ومشکل جهت کارافتادگی پیش امده وچگونه این مراحل دست یابی به حق وحقوقم چیست.
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (75,780 امتیاز)
با سلام چنانچه حادثه شما ناشی از کار بوده وگزارش حادثه رو درآن موقع تامین اجتماعی تایید کرده باشد میتوانید با پیگیری حادثه رو ناشی از کار تلقی نمود اما اگر گزارش حادثه به تایید سازمان نرسیده باشد وثبت دبیرخانه نشده باشد نمیتوان حادثه رو ناشی از کار تلقی کرد

با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور تلفنی 24 ساعته . مشاور و وکیل بیمه . مشاور آنلاین

.
.
...