برای دریافت مشاوره و خدمات بیمه ای کلیک کنید
مشاوره بیمه یا اداره کار
021-91023784
+1 امتیاز
212 بازدید
در بیمه بیکاری توسط
باسلام بعد از 8 سال کاردر کارخانه فولاد بناب به علت اتمام قرارداد و عدم نیاز از طرف کارفرما از کار بیکار شدیم تمام مدارک جهت استفاده از بیمه بیکاری را در وقت مقرر پر کردیم و تحویل اداره کار دادیم.  اداره کار بناب به هیچ یک از 700کارگر بیکار شده فرم ابقا به کار نداده حال با گذشت 5ماه میگویند بیمه بیکاری به شما تعلق نمیگیرد و بهانه شان پر نکردن فرم ابقا بکار میباشد که وجهیه قانونی ندارد بهترین کار برای دفاع از حق و حقوقمون چیست لطفا ما را راهنمایی کنین
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط
به خاطر اینکه قرارداد شما تمام شده براساس قانون شما نمی توانید از بیمه بیکاری استفاده نمایید ولی با توجه بهه اینکه 700 نفر کارگر با هم اخراج شده اند می توانید برای اشتغال مجدد یا دریافت مقرری موقت در جلوی مجلس تجمع کنید با رسانه ای شدن موضوع مطمین باشید به نتیجه می رسید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 2,173 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 777 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...