برای دریافت مشاوره و خدمات بیمه ای کلیک کنید
مشاوره بیمه یا اداره کار
021-91023784
+1 امتیاز
2,121 بازدید
در بیمه تامین اجتماعی و اداره کار توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
لطفا تعریف کار دستمزدی در کار پیمانکاری و نحوه محاسبه آن را توضیح دهید همچنین پیمانی که قرارداد آن با خرید مصالح است و خرید مصالح آن بیشتر از 50 درصد درصورت وضعیت تاییدی کارفرماست عادلانه است با نرخ بیمه دستمزدی محاسبه شود
لطفا وارد شده یا ثبت نام کنید تا بتوانید سوال بپرسید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 4,003 بازدید
سوال شده خرداد 30, 2017 در قانون کار و قرارداد کار توسط Tabar (84,970 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 4,361 بازدید
سوال شده خرداد 2, 2017 در حقوق ، عیدی ، سنوات و مزایای قانون کار توسط سمبکالاه (360 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 4,391 بازدید
سوال شده شهریور 24, 2017 در حقوق ، عیدی ، سنوات و مزایای قانون کار توسط n.mataji (420 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 6,734 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 16,260 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 735 بازدید
سوال شده خرداد 26, 2016 در بیمه تامین اجتماعی و اداره کار توسط کریمی
0 امتیاز
2 پاسخ 1,831 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3,810 بازدید
سوال شده شهریور 11, 2017 در حقوق ، عیدی ، سنوات و مزایای قانون کار توسط erfani (100 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 3,298 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 8,848 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3,110 بازدید
سوال شده مرداد 29, 2017 در حقوق ، عیدی ، سنوات و مزایای قانون کار توسط Ehsan51032546 (100 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 742 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,257 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 6,699 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 265 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2,444 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2,180 بازدید
سوال شده مهر 11, 2017 در حقوق ، عیدی ، سنوات و مزایای قانون کار توسط shjo (100 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 2,405 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,710 بازدید
سوال شده شهریور 20, 2017 در حقوق ، عیدی ، سنوات و مزایای قانون کار توسط f.roozbehani (100 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 602 بازدید
سوال شده شهریور 11, 2017 در حقوق ، عیدی ، سنوات و مزایای قانون کار توسط miuji (100 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 5,668 بازدید
سوال شده خرداد 25, 2017 در حقوق ، عیدی ، سنوات و مزایای قانون کار توسط kamrani96 (-1,150 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 428 بازدید
سوال شده اردیبهشت 3, 2017 در حقوق ، عیدی ، سنوات و مزایای قانون کار توسط شروین میفور (110 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 544 بازدید
سوال شده مرداد 24, 2016 در بیمه تامین اجتماعی و اداره کار توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,452 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,402 بازدید
سوال شده مرداد 3, 2016 در بیمه تامین اجتماعی و اداره کار توسط علی فتحی
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...