برای دریافت مشاوره و خدمات بیمه ای کلیک کنید
مشاوره بیمه یا اداره کار
021-91023784
+2 امتیاز
1,283 بازدید
در سوالات کارشناسان و نمایندگان بیمه توسط
سلام

بیمه مارکتینگ یعنی چی ؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (54,350 امتیاز)
بیمه مارکتینگ همان فروش بیمه به روش های جدید و شبکه ای و غیر شبکه ای اطلاق میگردد

مارکت به زبان انگلیسی همان بازار یا محل بازار و مارکتینگ همان خرید و فروش میشود

مثل سوپرمارکت

با احترام
برای دریافت مشاوره بیمه اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+1 امتیاز
1 پاسخ 782 بازدید
سوال شده دی 12, 2017 در سوالات کارشناسان و نمایندگان بیمه توسط حامدی
+1 امتیاز
2 پاسخ 3,824 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 514 بازدید
سوال شده خرداد 29, 2016 در سوالات کارشناسان و نمایندگان بیمه توسط Tabar (84,970 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,289 بازدید
سوال شده فروردین 16, 2017 در سوالات کارشناسان و نمایندگان بیمه توسط farhadian (1,290 امتیاز)
+1 امتیاز
3 پاسخ 3,326 بازدید
سوال شده تیر 21, 2016 در سوالات کارشناسان و نمایندگان بیمه توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,982 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 956 بازدید
سوال شده خرداد 25, 2016 در سوالات کارشناسان و نمایندگان بیمه توسط بدون نام
+3 امتیاز
2 پاسخ 6,181 بازدید
سوال شده اردیبهشت 14, 2016 در سوالات کارشناسان و نمایندگان بیمه توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 3,400 بازدید
سوال شده بهمن 7, 2017 در سوالات کارشناسان و نمایندگان بیمه توسط peydayeshgar (150 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,126 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 3,296 بازدید
سوال شده اردیبهشت 16, 2016 در سوالات کارشناسان و نمایندگان بیمه توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,809 بازدید
+3 امتیاز
4 پاسخ 10,221 بازدید
سوال شده خرداد 21, 2016 در سوالات کارشناسان و نمایندگان بیمه توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 10,592 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,942 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 612 بازدید
سوال شده دی 21, 2017 در سوالات کارشناسان و نمایندگان بیمه توسط تیموری (3,510 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 861 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 804 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 3,897 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 7,690 بازدید
سوال شده دی 12, 2017 در سوالات کارشناسان و نمایندگان بیمه توسط صانعی
+1 امتیاز
1 پاسخ 257 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 32,915 بازدید
سوال شده آبان 4, 2016 در سوالات کارشناسان و نمایندگان بیمه توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 3,307 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 765 بازدید
سوال شده مرداد 29, 2016 در سوالات کارشناسان و نمایندگان بیمه توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,341 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,478 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 12,930 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 141 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 475 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...