برای دریافت مشاوره و خدمات بیمه ای کلیک کنید
مشاوره بیمه یا اداره کار
021-91023784
+2 امتیاز
2,217 بازدید
در بیمه تامین اجتماعی و اداره کار توسط
سلام

کارفرمایان چه مسایل ایمنی را باید رعایت کنند تا در زمان وقوع حادثه مقصر شناخته نشوند ؟
3 پاسخ
0 امتیاز
توسط (24,700 امتیاز)
با سلام

کارفرمایان و مسیولان کلیه واحد های موضوع ماده 85 این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار ، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند . افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل  های مربوط به کارگاه می باشند، چنانچه موارد فوق توسط کارفرمایان به نحو مثبت و مطلوبی انجام گردد در صورت وقوع حادثه مقصر نخواهند بود.

با احترام
برای دریافت مشاوره بیمه اینجا کلیک کنید
0 امتیاز
توسط (54,350 امتیاز)
باسلام

1-نصب تابلو های هشدار دهنده ایمنی

2-استفاده از ابزارهای استاندارد و متناسب با کار

3-نصب جعبه کمک های اولیه و کپسول آتش نشانی

4-موظف کردن کارگران به رعایت مسایل ایمنی

5-ملزم کردن کارگران به استفاده از لباس کار و کفش و سایر تجهیزات ایمنی متناسب باشغل مربوطه

6-تهیه بیمه نامه آتش سوزی برای کارگاه

7-تهیه بیمه نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارگردان

با احترام
برای دریافت مشاوره بیمه اینجا کلیک کنید
0 امتیاز
توسط (13,280 امتیاز)
درماده 91 قانونکاررعایت مواد85 ق.ک که تامین شرایط ایمن کاررافراهم نمایدوهمچنین اموزش ونظا رت راتاکیدداردوسه مقوله بسیارمهم که درپیش گیری حوادث حائز اهمیت است انتخاب پیمانکاروکارگرمناسب برای انجام کارونظارت میباشد

با احترام
برای دریافت مشاوره بیمه اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+2 امتیاز
2 پاسخ 3,743 بازدید
سوال شده مرداد 13, 2016 در بیمه تامین اجتماعی و اداره کار توسط سید جعفر حسینی
+2 امتیاز
1 پاسخ 445 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 957 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 909 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 940 بازدید
سوال شده مرداد 7, 2016 در بیمه تامین اجتماعی و اداره کار توسط بردیا
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,722 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,162 بازدید
سوال شده مرداد 7, 2016 در بیمه تامین اجتماعی و اداره کار توسط ترابی
+2 امتیاز
1 پاسخ 353 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 493 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3,184 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 771 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,411 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 236 بازدید
سوال شده اردیبهشت 16, 2016 در بیمه تامین اجتماعی و اداره کار توسط یاوری
+1 امتیاز
1 پاسخ 940 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 551 بازدید
سوال شده اردیبهشت 29, 2016 در بیمه تامین اجتماعی و اداره کار توسط غفاری
+2 امتیاز
1 پاسخ 304 بازدید
+1 امتیاز
0 پاسخ 146 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,984 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 275 بازدید
سوال شده اردیبهشت 22, 2016 در بیمه تامین اجتماعی و اداره کار توسط بدون نام
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,603 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...