دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
+2 امتیاز
13,881 بازدید
قبل در بیمه درمان تکمیلی توسط
بیمه های طرف قرارداد بیمارستان بهمن کدامند ؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

2 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (308,610 امتیاز)
رديف  نام شركت بيمه  نوع خدمت قابل ارائه  فرانشيز بستري سرپايي  فرانشيزسرپائي 
1  شركت بيمه ايران  بستري عمومي و قلب  طبق معرفي نامه  دارد  دارد 
2  شركت بيمه معلم بستري عمومي و قلب  طبق معرفي نامه  ندارد  ندارد 
3  سازمان گسترش و
 نوسازي صنايع ايران
بستري عمومي و قلب  طبق معرفي نامه  دارد  ندار د 
4  شركت نفت فلات قاره ايران بستري عمومي و قلب  طبق معرفي نامه  دارد  ندارد 
5  شركت فولاد  بستري عمومي و قلب  طبق معرفي نامه  ندارد  ندارد 
6  شركت صنايع هواپيمائي بستري عمومي و قلب  طبق معرفي نامه  ندارد  ندارد 
7  شركت sos   بستري عمومي و قلب  طبق معرفي نامه  ندارد  ندارد 
8   بيمه سينا  بستري عمومي و قلب  طبق معرفي نامه  دارد  دارد 
9   شركت مخابرات ايران
 استان تهران
بستري عمومي و قلب  طبق معرفي نامه  ندراد  ندارد 
10   كانون سردفتران و
 دفترياران
بستري عمومي طبق معرفي نامه  دارد  دارد 
11 - بستري عمومي و قلب  طبق معرفي نامه  ندارد  ندارد 
12   مركز بهداشت صداسيماي ايران بستري عمومي   طبق معرفي نامه  دارد  دارد 
13   نهاد رياست جمهوري بستري عمومي و قلب  طبق معرفي نامه  دارد  دارد 
14   بيمه شركت شهر سالم
 وابسته به شهرداري
بستري عمومي و قلب  طبق معرفي نامه  دارد  دارد 
15   بيمه پارسيان بستري عمومي و قلب  طبق معرفي نامه  ندارد  ندارد 
16   بيمه اسيا بستري عمومي و قلب  طبق معرفي نامه  ندارد  ندارد 
17   بيمه دي  بستري عمومي و قلب  طبق معرفي نامه  ندارد  ندارد 
18   البرز بستري عمومي و قلب  طبق معرفي نامه  ندارد  ندارد 
19   بيمه دانا بستري عمومي و قلب  طبق معرفي نامه  ندارد  ندارد 
20   بيمه شركت ارتباطات سيار
 ( وابسته  مخابرات ايران)
بستري عمومي و قلب  طبق معرفي نامه  ندراد  ندارد 

با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>
0 امتیاز
قبل توسط (308,610 امتیاز)
21   بيمه شركت مخابرات زير ساخت  بستري عمومي و قلب  طبق معرفي نامه  ندراد  ندارد 
22   با نك صادرات ايران  بستري عمومي و قلب  طبق معرفي نامه  دارد  دارد 
23    با نك سپه بستري عمومي و قلب  طبق معرفي نامه  دارد  ندارد 
24   مجلس شوراي اسلامي ايران بستري عمومي و قلب  طبق معرفي نامه  دارد  ندارد 
25   بانك توسعه وصادرات بستري عمومي و قلب  طبق معرفي نامه  دارد  ندارد 
26   بانك صنعت معدن بستري عمومي و قلب  طبق معرفي نامه  دارد  ندارد 
27   بانك مركزي  بستري عمومي  وقلب طبق معرفي نامه  دارد  ندارد 
28  شركت فناوري واطلاعات ايران بستري عمومي  وقلب طبق معرفي نامه  ندارد  ندارد 
29   بانك تجارت بستري عمومي  وقلب طبق معرفي نامه  دارد  ندارد 
30   بانك رفاه بستري عمومي  وقلب طبق معرفي نامه  ندارد  ندارد 
31   بانك ملي بستري عمومي  وقلب طبق معرفي نامه  ندارد  ندارد 
32   بانك ملت  بستري عمومي و قلب طبق معرفي نامه  دارد  دارد 
33   بانك كشاورزي بستري عمومي  وقلب طبق معرفي نامه  دارد  ندارد 
34   بيمه پاسار گاد بستري عمومي  وقلب طبق معرفي نامه  ندارد  ندارد 

با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور و وکیل بیمه. تنظیم لایحه و دادخواستخرید بیمه عمر و سرمایه گذاری

.
.