دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
+5 امتیاز
457 بازدید
قبل در تامین اجتماعی و قانون کار توسط
سلام،

مي خواستم بدونم وقتي بازرس تامين اجتماعي براي بازرسي به منظور ارايه كد كارگاه مراجعه مي كند، به چه مواردي توجه مي كند؟ ما كارمنداني داريم كه نيمه وقت مي يان و با بعضي قرارداد كار هنوز نداريم. همچنين اعضاي هيات مديره هم حقوقي دريافت نمي كنن، آيا در ليست بيمه مي يان؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

+3 امتیاز
قبل توسط (56,040 امتیاز)

با سلام ، 

در این راستا توجه شما را جلب می کنم به چند ماده از قانون تامین اجتماعی پیرامون بازرس و حدود اختیارات ایشان :

ماده 47 . کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایاى بیمه شدگان همچنین
دفاتر و مدارك لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان، در اختیار او بگذارند .
بازرسان سازمان مى توانند از تمام یا قسمتى از دفاتر و مدارك مذکور رونوشت یا
عکس تهیه و براى کسب اطلاعات لازم به هریک از رؤسا و کارمندان و کارگران
کارگاه و مراجع ذي ربط مراجعه نمایند. بازرسان سازمان حق دارند کارگاه هاى
مشمول قانون را مورد بازرسى قرار دهند و داراى همان اختیارات و مسؤولیت هاى
مذکور در مواد 52 و 53 قانون کار خواهند بود 2. نتیجه بازرسى حداکثر ظرف یک
ماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد.

ماده 102 . در صورتى که کارفرما یا نماینده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگیرى نموده
یا از ارایه دفاتر و مدارك مربوط و تسلیم رونوشت یا عکس آنها به بازرس خوددارى کند

به جزاى نقدى از پانصد ریال تا ده هزار ریال محکو م خواهد شد . گزارش بازرسان
سازمان در این خصوص در حکم گزارش ضابطین دادگسترى است.

5. آیین نامه وظایف و اختیارات شوراى عالى تأمین اجتماعى:

ماده 2. شوراى عالى تأمین اجتماعى به منظور نظارت بر حسن اجراى قانون حمایت
کارمندان در برابر اثرات ناشى از پیرى و ازکارافتادگى و فوت صندوق هاى حمایت
کارمندان را به وسیله بازرس یا بازرسان خود مورد بازرسى قرار خواهد داد و در
صورتى که نواقصى در کار آنها مشاهده شود ضمن صدور دستورالعمل هاى لازم
مهلت مناسبى براى رفع نواقص مزبور تعیین خواهد نمود.
تبصره. بازرس یا بازرسان براى انجام وظایف خود حق مراجعه به دفاتر و اسناد
صندوق را دارند. مسوول صندوق موظف است مدارك و توضیحات مورد نیاز را در
اختیار آنان قرار دهد.

 

موفق و پیروز باشید - مهندس محمد حسین یمکان گز - نماینده 3247 بیمه پاسارگاد - شهر اندیشه - مشاور بیمه ای شما

 


با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور و وکیل بیمه. تنظیم لایحه و دادخواستخرید بیمه عمر و سرمایه گذاری

.
.