حقوق اداره کار برای متاهلین براساس تعداد فرزند محاسبه می شود. در صورتی که کارمند یا کارگر فرزندی نداشته باشند، حقوق بدون حق اولاد می باشد. در صورتی که کارمند یا کارگر فرزند داشته باشد، به ازای هر فرزند، مبلغی به عنوان حق اولاد تعلق می گیرد. همچنین از ابتدای سال۱۴۰۳ به متاهلین، حق تاهل نیز تعلق می گیرد که حق تاهل در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۵۰۰ هزار تومان در هر ماه می باشد.


فهرست مطالب

قانون کار به دلیل اینکه افراد متاهل دارای هزینه های بیشتری هستند، به منظور کمک هزینه خانواده، حق عائله مندی را برای متاهلین در نظر گرفته است. از شرایط حق عائله مندی اینست که کمک هزینه عائله مندی زمانی در نظر گرفته می شود که آنها دارای فرزند باشند. تا پیش از سال ۹۲، حق اولاد یا حق عائله مندی کارگران بخش خصوصی تنها به دو فرزند پرداخت می‌شد. با این حال از سال ۱۳۹۲ به بعد، به دلیل قوانین حمایتی از افزایش جمعیت، این محدودیت برداشته شد و حالا کارگران برای تمامی فرزندان خود حق اولاد دریافت می‌کنند.

حقوق اداره کار متاهلین

حق اولاد چیست و به چه کسانی تعلق میگیرد؟

همانطور که اشاره شد، براساس ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی، به کارگران دارای فرزند، علاوه بر حقوق پایه و کمک‌هزینه‌های رایج، مبلغ مشخصی به عنوان حق اولاد تعلق می گیرد. این مبلغ کمک‌هزینه‌ای برای مخارج فرزندان کارگران است، و به همه کارگران بخش خصوصی که مشمول قانون کار هستند، تعلق می گیرد.

شرط لازم برای دریافت حق اولاد این است که کارگر حداقل ۷۲۰ روز سابقه بیمه تامین اجتماعی داشته باشد. همچنین بر اساس ماده ۸۷ قانون تامین اجتماعی، پرداخت حق عائله‌مندی به عهده کارفرما می‌باشد و باید در موقع پرداخت مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت شود. براساس تبصره ماده ۸۷ قانون تامین اجتماعی، در صورتی که کارفرما از پرداخت حق اولاد خودداری کند، کارگر می تواند این موضوع را در مراجع حل اختلاف اداره کار پیگیری کند.

توجه: بر اساس ماده ۸۶ و ۸۷ قانون تامین اجتماعی، حق اولاد به همه بیمه شدگان اجباری شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار تعلق میگیرد.

حق اولاد کارگران در سال 1403

همانطور که در ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی آورده شده است، میزان کمک عائله مندی یا حق اولاد برای هر فرزند در هر ماه، معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده در مناطق مختلف می باشد. به عنوان مثال حق اولاد کارگران در سال ۱۴۰۳ با توجه به اینکه حداقل مزد روزانه  ۲.۳۸۸.۷۲۸ ریال می باشد، برابر است با ۷,۱۶۶,۱۸۴ ریال (۷۱,۶۶۱,۸۴۰=۲,۳۸۸,۷۲۸*۳). در حالت کلی نحوه محاسبه حق اولاد کارگران به صورت زیر می باشد:
 
نحوه محاسبه حق اولاد برای دو یا چند فرزند: حداقل دستمزد روزانه کارگر × ۳ × تعداد فرزندان
 
میزان حقوق وزارت کار ۱۴۰۳ توسط شورای عالی کار هنوز تعیین نشده است. ولی با اعلام حقوق وزارت کار سال ۱۴۰۳، حداقل مزد روزانه نیز اعلام می شود و حق اولاد کارگران در سال ۱۴۰۳ نیز قابل محاسبه می شود.

حقوق اداره کار متاهلین با دو فرزند

حقوق پرداختی به افراد، شامل بخشی به عنوان حقوق پایه، و بخشی مربوط به مزایا با عناوین مختلف می باشد. حقوق پایه و دیگر مزایای قانون کار برای افراد مجرد و متاهل یکسان است، تنها تفاوت در حق اولاد می باشد. افراد متاهل در صورت داشتن فرزند، بر اساس ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی، مشمول دریافت حق عائله مندی یا همان حق اولاد می باشند. توجه داشته باشید که این کمک‌ هزینه به فرزند یا فرزندان کارگر تعلق می گیرد و شامل همسر کارگر نیست.
 
با توجه به اینکه شرط حداکثر دو فرزند مشمول دریافت حق اولاد اصلاح شده است، این مبلغ به همه فرزندان زیر ۱۸ سال، تعلق می گیرد. بنابراین در محاسبه حقوق وزارت کار متاهلین به ازای هر فرزند، مبلغی معادل ۳ برابر حداقل دستمزد روزانه، به حداقل حقوق اداره کار در سال ۱۴۰۳ برای هر فرزند اضافه می شود.
 

حق عائله مندی برای زنان شاغل

صرف نظر از جنسیت کارگر، حق اولاد به فرزندان زنان شاغل تعلق می‌گیرد. بنابراین، قانون حق اولاد فرزندان، مختص مردان یا زنان نیست. هم مردان و هم زنان شاغل دارای فرزند، به شرط آنکه ۷۲۰ روز سابقه بیمه داشته باشند، مشمول دریافت حق اولاد به ازای هر فرزند زیر ۱۸ سال خود می باشند. حتی در صورتی که همسر نیز مشغول به کار باشد و حق اولاد دریافت کند، زن نیز مشمول دریافت حق اولاد برای فرزندان می باشد و اینطور نیست که اگر مرد حق اولاد گرفت، حق اولاد به زن تعلق نگیرد.

سوالات متداول

بله، در شرایطی که زن و مرد همزمان مشغول به کار باشند، به شرط داشتن حداقل ۷۲۰ روز سابقه بیمه، حق اولاد به هر دوی آنها تعلق می گیرد.

حداقل حقوق کارگران با دو فرزند در سال ۱۴۰۳ برابر با ۱۱,۶۰۹,۴۲۱ تومان می باشد. نحوه محاسبه حقوق متاهلین دارای فرزند با توجه به پایه حقوق اداره کار در هر سال در متن توضیح داده است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید