برای دریافت مشاوره و خدمات مالیاتی کلیک کنید
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
379 بازدید
در ثبتی و اداری توسط (2,380 امتیاز)

 اگر اعتبار آگهی تغییرات شرکت اتمام شود آیا چکی در وجه شرکت صادر شود امکان وصول آن از بانک برای شرکت وجود دارد 

1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (118,770 امتیاز)
وقتی درآگهی قیدمیشود مدت عضویت اعضا ازتاریخ .......الی تاریخ ..میباشد واگر کسی ازاین اعضا صاحب امضاباشد طبیعی است که درصورت خاتمه مدت بانک نمیتواند امضا آن شخص راقبول کند

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 286 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 256 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 233 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 207 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...