باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
451 بازدید
در ثبتی و اداری توسط
ماده 11 لایحه جدید قانون تجارت چیست ؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (2,380 امتیاز)

ماده ۱۱ قانون تجارت

دفاتر مذکور در ماده ۶ به استثناء دفتر کپیه قبل از آنکه در آن چیزی نوشته شده باشد به توسط نماینده اداره ثبت (‌که مطابق نظامنامه‌وزارت عدلیه معین می‌شود) امضاء خواهد شد. برای دفتر کپیه امضاء مزبور لازم نیست ولی باید اوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد. در موقع تجدید‌ سالیانه هر دفتر مقررات این ماده رعایت خواهد شد.
‌حق امضاء از قرار هر صد صفحه یا کسور آن دو ریال به علاوه مشمول ماده (۱۳۵) قانون ثبت اسناد است.

متن قانون جدید تجارت


با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 465 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 367 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 298 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 445 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 852 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 924 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 602 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 595 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 369 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 352 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 254 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 248 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 166 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 248 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 411 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 180 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 543 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 322 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 494 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 147 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 863 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,342 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,452 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 513 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 872 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,449 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...