برای دریافت مشاوره و خدمات مالیاتی کلیک کنید
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
1,457 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
ایا خودروهای سواری شخصی که استیجاری باپیمانکاردرادارات دولتی کارمیکنند؛فرم اداره مالیاتی راپرکنند یاو نه؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (118,770 امتیاز)
هیو فرم بخصوصی ازطرف اداره دارایی تعیین نشده است
درمورددمالیات وسایط نقلیه تمهیداتی امدیشیده شده است که بامراجعه به دولت الکترونیک راهنمایی خواهندکرد

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 3,590 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 9,062 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 1,213 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 362 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...