برای دریافت مشاوره و خدمات مالیاتی کلیک کنید
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
800 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
ما ماهنامه هستیم که قبلا مشاغل گروه ب بودیم والان گروه سوم هستیم و طبق بند ل ماده 139 معافیم از مالیات آیا باید مالیات فصلی رد کنیم با توجه به اینکه معافیم از مالیات؟اگر قرارباشد رد کنیم وکسانی که آگهی میدهند با ما همکاری نکنند جهت کد ملی تکلیف چیست؟

فاکتورهای ما باید رسمی باشد ؟

مشمول صندوق مکانیزه فروش هستیم؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (118,770 امتیاز)
معاف بودن شما دلیل برعدم انجام تکالیف قانونی نیست
درصورت انجام آنها ازمعافیت بهره میبرید
بهره بردن از مشاورخوب وباتجربه برای شماسودبه دنبال دارد

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 2,278 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 421 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 6,200 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...