باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
898 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
ما ماهنامه هستیم که قبلا مشاغل گروه ب بودیم والان گروه سوم هستیم و طبق بند ل ماده 139 معافیم از مالیات آیا باید مالیات فصلی رد کنیم با توجه به اینکه معافیم از مالیات؟اگر قرارباشد رد کنیم وکسانی که آگهی میدهند با ما همکاری نکنند جهت کد ملی تکلیف چیست؟

فاکتورهای ما باید رسمی باشد ؟

مشمول صندوق مکانیزه فروش هستیم؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (119,010 امتیاز)
معاف بودن شما دلیل برعدم انجام تکالیف قانونی نیست
درصورت انجام آنها ازمعافیت بهره میبرید
بهره بردن از مشاورخوب وباتجربه برای شماسودبه دنبال دارد

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 2,367 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 461 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 6,309 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...