باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+1 امتیاز
1,239 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
جزو گروه سوم میباشم ومالیات سالهای گذشته معاف بودم کدام گزینه را انتخاب کنم درمورد ماده100 بلی یا خیر؟

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+2 امتیاز
2 پاسخ 9,428 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 1,045 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
بلاگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...