برای دریافت مشاوره و خدمات مالیاتی کلیک کنید
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+2 امتیاز
536 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط (17,070 امتیاز)
سلام

آیا بعد از ارسال الکترونیکی اظهارنامه مالیات نیاز به پست نسخه کاغذی می باشد ؟
3 پاسخ
0 امتیاز
توسط (17,070 امتیاز)
بنا بر تصمیم سازمان امور مالیاتی کشور، مودیان محترم مالیاتی در سال جاری پس از تکمیل و ارسال نهایی اظهارنامه خود به صورت الکترونیکی نیازی به تسلیم نسخه کاغذی اظهارنامه به ادارات امور مالیاتی نخواهند داشت و اظهارنامه ارسال الکترونیکی نهایی شده، تسلیم قانونی شده تلقی می گردد

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید
0 امتیاز
توسط (1,020 امتیاز)
بنابر بخشنامه جدید نیاز به چاپ وارسال به سازمان امور مالیاتی وحوزه مربوطه نیست ولی جهت اطمینان برای نیاز شخصی توصیه می شود حتما 1یا 2نسخه در بایگانی نهگداری نمایید

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید
0 امتیاز
توسط (5,200 امتیاز)
پس از تکمیل و ارسال نهایی اظهارنامه خود به صورت الکترونیکی نیازی به تسلیم نسخه کاغذی اظهارنامه نبوده وفقط برای نیاز خود یک نسخه از پرینت آن را در بایگانی حسابداری خود نگهداری کنید

 

 

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+2 امتیاز
1 پاسخ 451 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 5,598 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 587 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...