برای دریافت مشاوره و خدمات مالیاتی کلیک کنید
مشاوره مالیاتی
021-91023784
+1 امتیاز
474 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
اشتباهات مالیاتی توسط سازمان مالیاتی شامل استرداد می شود چیست ؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (33,910 امتیاز)
در صورتی که اشتباه محاسباتی یا اشتباها مالیاتی از شما دریافت شده باشد این مالیات قابل استرداد است.

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 775 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,579 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 247 بازدید
+3 امتیاز
2 پاسخ 2,788 بازدید
سوال شده بهمن 14, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 334 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 4,810 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 4,352 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 5,585 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 5,075 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 838 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 847 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 2,643 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...