باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+1 امتیاز
12,067 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
نظام مهندسی جزء کدام گروه مالیاتی است ؟ 1یا 2یا 3
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (119,010 امتیاز)
گروه بندی الف و ب وج مربوط به قبل است  ..نظام مهندسی جزوگروه سوم است ولی بهتراست وارد سایت شده وخودتان این تست راانجام دهید

http://e1.tax.gov.ir/pages/action/GroupSelector

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 6,415 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,382 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 299 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 663 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 619 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 183 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 814 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 797 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...