باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
271 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط (2,180 امتیاز)
سلام

تاريخ تعلق ماليات در خصوص فعاليت‌هاي پيمانكاري به چه ترتیبی می باشد
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (17,100 امتیاز)
سلام

به استناد مفاد بند ب ماده 11 قانون، تاريخ تعلق ماليات در مورد ارائه خدمات، تاريخ صورتحساب يا تاريخ ارائه خدمات هر كدام كه مقدم باشد، (حسب مورد) خواهد بود.

⭕️از آنجايي كه فعاليت‌هاي پيمانكاري از مصاديق ارائه خدمات تلقي مي‌شوند، لذا اينگونه موديان مكلفند به هنگام صدور صورت وضعيت نسبت به درج و وصول ماليات و عوارض ذيل صورت وضعيت‌هاي صادره اقدام نمايند. بديهي است در صورتي كه صورت وضعيت‌‌هاي صادره، توسط كارفرما تعديل، ماليات و عوارض متعلقه نيز متناسب با تعديل انجام شده، تعديل خواهد گرديد

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+2 امتیاز
1 پاسخ 548 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 458 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,901 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 541 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,781 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,411 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,427 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,488 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 587 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 310 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 2,672 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,420 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 660 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 8,076 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,054 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 3,302 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
بلاگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...