برای دریافت مشاوره و خدمات مالیاتی کلیک کنید
مشاوره مالیاتی
021-91023784
+1 امتیاز
342 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط (2,180 امتیاز)
سلام

مهلت زمانی ارائه‌ی صورت‌های مالی شرکت های دولتی در سال مالی 1395
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (17,070 امتیاز)
سلام

مهلت زمانی ارائه‌ی صورت‌های مالی 95 بنگاه‌های دولتی تمدید نخواهد شد.

⭕️مهلت زمانی ارائه‌ی صورت‌های مالی سال مالی 1395 به هیچ وجه تمدید نخواهد شد و مدیران ذی‌ربط باید صورت‌های مالی مورد اشاره را در موعد مقرر با حسابرس و بازرس قانونی ارائه نموده و رسید دریافت کنند.

براساس بخشنامه‌ی مورخ نهم اردیبهشت‌ماه 1396 وزیر امور اقتصادی و دارایی، بنگاه‌های دولتی برای اخذ به‌موقع گزارش حسابرس و بازرس قانونی و در نتیجه برگزاری به‌موقع مجمع عمومی باید پیگیری و اقدام کنند و صورت‌های مالی نباید بعد از مهلت تعیین شده اصلاح شود، مگر در مواردی که عدم اصلاح صورت‌های مالی منجر به صدور «گزارش مردود» یا «عدم اظهارنظر» بازرس (حسابرس شود. لیکن این گونه اصلاحات نیز نباید سبب تأخیر در اخذ گزارش حسابرس و بازرس قانونی گردد.

همچنین براساس این بخشنامه:
لازم است کلیه‌ی واحدهای مربوط به دستگاه‌های دولتی تاریخ پیش‌بینی و برگزاری به‌موقع مجامع عمومی و شوراهای عالی بنگاه‌های وابسته را به منظور برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی لازم حداکثر تا پایان خرداد ماه 1396 به این وزارت‌خانه و سایر اعضای محترم مجمع عمومی یا شورای عالی بنگاه‌ها اعلام نمایند.

ضروری است واحدهای ذی‌ربط آن دستگاه از حسابرس و بازرس قانونی بنگاه‌های وابسته برنامه‌ی زمان‌بندی رسیدگی به گزارش عملکرد و صورت‌های مالی بنگاه را دریافت و ضمن هماهنگی ترتیبی اتخاذ نمایند تا صورت‌های مالی، گزارش عملکرد رسیدگی‌شده و گزارش حسابرسی مربوط برای برگزاری به‌موقع مجامع عمومی یا شوراهای عالی عادی سالانه‌ی بنگاه‌ها ارائه شود.

حسابرس و بازرس قانونی مکلف است ترتیبی ایجاد کند تا گزارش حسابرسی یا بازرسی بنگاه دولتی را در مهلت مقرر تهیه و ارائه دهد و از درخواست تمدید مهلت خودداری نمایند.

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت‌های دولتی براساس مفاد ماده دو تصویبنامه مرتبط هیأت وزیران و ابلاغیه‌ها و اطلاعیه‌های کارگروه انتخاب حسابرس خواهد بود.

ترکیب اعضای مجامع عمومی شرکت‌های دولتی مطابق ابلاغیه‌ای خواهد بود که متعاقب اعلام فهرست واگذاری سال 1396 برای دستگاه اجرایی مربوطه ارسال خواهد شد.

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 302 بازدید
سوال شده اردیبهشت 21, 2017 در حسابداری و مالیات توسط Zohreh1986 (2,180 امتیاز)
0 امتیاز
2 پاسخ 12,914 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 313 بازدید
سوال شده اردیبهشت 21, 2017 در حسابداری و مالیات توسط Zohreh1986 (2,180 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,176 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 4,996 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3,422 بازدید
سوال شده خرداد 1, 2017 در حسابداری و مالیات توسط Zohreh1986 (2,180 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 638 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 359 بازدید
سوال شده اردیبهشت 17, 2021 در حسابداری و مالیات توسط khani2020 (1,180 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 1,051 بازدید
سوال شده اردیبهشت 4, 2020 در حسابداری و مالیات توسط khani2020 (1,180 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 1,004 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...