باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+1 امتیاز
1,988 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط (17,100 امتیاز)
مسئولیت مدیران شخص حقوقی در قبال پرداخت مالیات چیست ؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (17,100 امتیاز)
ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم:
در شرکت های منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکت ها، مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی، به طور جمعی یا فردی نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی، به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده، مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن می باشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی، مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

 ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم:
 وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذیربط از ۲۰ درصد سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ۱۰ درصد سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد ریال و سایر اشخاص حقیقی از یک صد میلیون ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید.

⭕️حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی، بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی، اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات هایی که به موجب این قانون، شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است.

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+1 امتیاز
2 پاسخ 1,231 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 562 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,274 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 781 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 475 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 314 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 1,272 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 672 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 667 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 326 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,850 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 648 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 369 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 5,513 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,780 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
بلاگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...