باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (23,540 امتیاز)
 
بهترین پاسخ

بر طبق مصوبه هیات وزیران، لیست کالاهای صادراتی معاف از مالیات در زیر آمده است:

فهرست

فصول و تعرفه‌های گمرکی کالاهای مشمول 100% معافیت مالیاتی

1371.12.16 - .54914ت552ه - 1371.12.23 - 707

&‌مالیات

&‌وزارت امور اقتصادی و دارائی

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1371.12.16 بنا به پیشنهاد 13453.33133 - 30.4 مورخ

1371.12.8 وزارت امور اقتصادی و دارایی و با تأیید وزرای‌بازرگانی، صنایع، معادن و

فلزات و صنایع سنگین و به استناد بند الف ماده (41) قانون اصلاح موادی از قانون

مالیاتهای مستقیم مصوب 1371، فهرست فصول‌و تعرفه‌های گمرکی کالاهایی را که جهت

تشویق صادرات غیر نفتی به خارج از کشور، مشمول (100%) معافیت مالیاتی قرار

می‌گیرند، به شرح پیوست تصویب‌نمود:

‌آن تعداد از مواد معدنی مانند سنگ، گچ و خاک رسی که روی آنها هیچگونه عملیات

فرآوری و خردایش انجام نمی‌شود، در صورت صادر شدن، مشمول‌معافیت مالیاتی (100%)

نمی‌شود. درآمد صادراتی سایر اقلام و کالاها و اجناس صادراتی که در فهرست وجود

ندارد، مطابق قانون یاد شده، مشمول معافیت‌مالیاتی (50%) می‌باشند.

‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور

‌فهرست تعرفه کالاهای صنعتی صادراتی صد درصد معافت از پرداخت مالیات

1 - کالاهای تحت تعرفه‌های 7.03 و 7.04 از فصل 7 (‌فرآورده‌های سبزی و نباتات)

2 - کالاهای تحت تعرفه‌های 13.03 از فصل 13 (‌فرآورده‌های گیاه)

3 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 15 (‌فرآورده‌های و روغنی و چرم حیوانی و

نباتی)

15.09 ـ 15.08 ـ 15.07 ـ 15.06 ـ 15.05 ـ 15.04 ـ 15.03 ـ 15.02 ـ 15.17 ـ 15.16 ـ

15.15 ـ 15.14 ـ 15.13 ـ 15.12 ـ 15.11 ـ 15.10

4 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 16 (‌فرآورده‌های گوشت و ماهی و قشرداران

صدفداران )

16.05 ـ 16.04 ـ 16.03 ـ 16.02 ـ 16.01

5 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 17 (‌شیرینی و فرآورده‌های قند و شکر)

17.05 ـ 17.04 ـ 17.03 ـ 17.02 ـ 17.01

6 - کالاهای تحت تعرفه 18.06 از فصل 18 (‌شکلات و سایر فرآورده‌های خوراکی دارای

کاکائو)

7 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 19 (‌فرآورده‌های غلات، آرد نشاسته یا فکول

نانهای شیرینی)

19.8 ـ 19.07 ـ 19.06 ـ 19.05 ـ 19.04 ـ 19.03 ـ 19.02 ـ 19.01

8 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 20 (‌فرآورده‌های سبزی و نبات جالیزی و

میوه‌ها)

20.07 ـ 20.06 ـ 20.05 ـ 20.04 ـ 20.03 ـ 20.02 ـ 20.01

9 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 21 (‌فرآورده‌های خوراکی گوناگون)

21.07 ـ 21.06 ـ 21.05 ـ 21.04 ـ 21.03 ـ 21.02

10 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 22 (‌نوشابه‌ها، آبگونهای سرکه‌ای)

22.10 ـ 22.02 ـ 22.01

11 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 23 (‌فرآورده‌های خوراکی برای حیوانات)

23.07 ـ 23.06 ـ 23.05 ـ 23.04 ـ 23.03 ـ 23.02 ـ 23.01

12 - کالاهای تحت تعرفه 24.02 و 24.01 از فصل 24 (‌فرآورده‌های دخانی)

13 - کالاهای تحت تعرفه 25.07 و 25.11 و 25.12 و 25.18 و 25.19 و 25.20 از فصل 25

(‌فرآورده‌های ساختمانی، نمک و گوگرد

14 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 28 (‌فرآورده‌های شیمیائی غیرآلی،

فرآورده‌های فلزی آلی و غیره 28.06 لغایت 28.58)

15 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 29 (‌محصولات شیمیائی آلی)

16 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 30 (‌محصولات داروئی)

30.05 ـ 30.04 ـ 30.03 ـ 30.02 ـ 30.01

17 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 31 (‌کودها)

31.05 ـ 31.04 ـ 31.03 ـ 31.02 ـ 31.01

18 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 32 (‌عصاره‌های دباغی، مواد رنگی، مرکب‌ها)

32.05 لغایت 32.13

19 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 32 (‌روغنهای اسانس و شبه رزینها، محصولات

عطر و آرایشی)

33.01 لغایت 33.06

20 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 34 (‌صابون، موم و فرآورده‌ها جهت شستشو)

34.01 لغایت 34.07

21 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 35 (‌مواد آلبومینوئیدی و چسب و آتریمها)

35.01 لغایت 35.07

22 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 36 (‌کبریت و سایر مواد شیمیائی آتش‌زا)

36.01 لغایت 36.08

23 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 37 (‌محصولات عکاسی و سینماتوگرافی)

37.01 لغایت 37.08

24 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 38 (‌محصولات گوناگون صنایع شیمیائی)

38.01 لغایت 38.19

25 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 29 (‌فرآورده‌های شیمیائی نظیر پلاستیک،

رزین مصنوعی و غیره)

39.01 لغایت 39.07

26 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 40 (‌کائوچو، شیشه و اشیاء ساخته شده از

آنها)

40.01 لغایت 40.16

27 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 41 (‌پوست و چرم)

41.02 لغایت 41.10

28 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 42 (‌محصولات ساخته‌شده از چرم و روده)

42.01 لغایت 42.06

29 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 44 (‌فرآورده‌های چوبی و حصیر و سبد)

44.13 لغایت 44.28

30 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 45 (‌چوب پنبه و اشیاء ساخته شده از آن)

45.02 لغایت 25.04

31 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 48 (‌فرآورده‌های سلولزی)

48.01 لغایت 48.21

32 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 49 (‌محصولات صنعت چاپ و کتاب)

49.01 لغایت 49.06 و 49.08 لغایت 49.11

33 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 50 (‌فرآورده‌های ابریشمی)

50.02 لغایت 50.07 و 50.09

34 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 51 (‌الیاف سنجی ترکیبی و مصنوعی یکسره)

51.01 لغایت 51.04

35 - کالاهای تحت تعرفه‌های 52.02 - 52.01 از فصل 52 (‌نخهای فلزدار)

36 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 53 (‌فرآورده‌های پشم، کرک و مو)

53.06 لغایت 53.13

37 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 54 (‌کتان و رامی)

54.05 - 54.04 - 54.03

38 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 55 (‌منسوجات پنبه‌ای)

55.05 لغایت 55.09

39 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 56 (‌الیاف سنجی و مصنوعی غیر یکسره))

56.01 لغایت 56.07

40 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 57 (‌الیاف سنجی نباتی، منسوجات نخ کاغذی)

57.06 لغایت 5712

41 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 58 (‌محصولات نساجی)

58.04 لغایت 58.10

42 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 59 (‌محصولات نساجی)

58.04 لغایت 58.10

43 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 60 (‌کشباف)

60.01 لغایت 60.06

44 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 61 (‌منسوجات)

61.01 لغایت 61.11

45 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 62 (‌منسوجات)

62.01 لغایت 62.05

46 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 64 (‌کفش و اشیاء همانند)

64.01 لغایت 64.06

47 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 65 (‌کلاه و اجزاء آن)

65.01 لغایت 65.07

48 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 66 (‌چتر و غیره)

66.01 - 66.02 - 66.03

49 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 68 (‌مصنوعات سنگی، گچی، سیمان و غیره)

68.01 لغایت 68.03 و 68.10 لغایت 68.16

50 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 69 (‌محصولات سرامیکی)

69.01 لغایت 69.14

51 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 70 (‌شیشه و مصنوعات شیشه‌ای)

70.01 لغایت 70.21

52 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 73 (‌چدن،‌آهن، فولاد)

73.01 و 73.02 و 73.05 لغایت 73.22 و 73.24 و 73.27 و 73.29 لغایت 73.39

53 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 74 (‌مس)

74.01 لغایت 74.19

54 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 75 (‌نیکل)

75.04 - 75.05 - 75.06

55 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 76 (‌آلومینیومی)

76.01 لغایت 76.16

56 - کالاهای تحت تعرفه‌های 78.05 و 78.06 از فصل 78 (‌سرب)

57 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 79 (‌روی)

79.04 لغایت 79.06

58 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 80 (‌قلع)

80.02 و 80.05 و 80.06

59 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 82 (‌ابزارهای فلزی نظیر قاشق و چنگال و

غیره)

82.01 لغایت 82.15

60 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 83 (‌مصنوعات گوناگون از فلزات معمولی)

82.01 لغایت 82.15

61 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 84 (‌ماشین‌آلات، دستگاه‌ها و ادوات

مکانیکی)

84.01 لغایت 84.03 و 84.06 و 84.09 لغایت 84.12 و 84.14 لغایت 84.25 و 84.27 و

84.29 لغایت 84.30 و 84.36 لغایت 84.38 و 84.40 لغایت84.49 و 84.56 و 84.59 لغایت

84.63 و 84.65

62 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 85 (‌ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی)

85.01 و 85.03 و 85.05 و 85.06 لغایت 85.28

63 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 86 (‌وسائط نقلیه خط آهن و لوازم آن)

86.05 لغایت 86.10

64 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 87 (‌وسائط نقلیه زمین)

87.01 لغایت 87.07 و 87.09 لغایت 87.14

65 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 89 (‌وسائط ناوبری آبی و شناورها)

89.01 لغایت 89.03 و 89.05

66 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 90 (‌آلات دستگاه‌های عکاسی و طبی و جراحی)

90.01 لغایت 90.29

67 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 91 (‌اشیاء صنعت ساعت‌سازی)

91.01 لغایت 91.11

68 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 94 (‌انواع مبل، تختخواب و اشیاء همانند)

94.01 لغایت 94.04

69 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 96 (‌قلم مو، جارو، غربال و نظایر آنها)

96.01 لغایت 96.06

70 - کالاهای تحت تعرفه‌های 97.06 و 97.07 از فصل 97 (‌اسباب بازی و سرگرمی)

71 - کالاهای تحت تعرفه‌های زیر از فصل 98 (‌مصنوعات گوناگون)

(98.01 لغایت 98.16)


با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+1 امتیاز
1 پاسخ 574 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 394 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3,074 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 978 بازدید
سوال شده فروردین 19, 2017 در حسابداری و مالیات توسط رنجبر (270 امتیاز)
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...