باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
304 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط (100 امتیاز)
دوباره دسته بندی کردن توسط
بابت لیست الحاقی برای ماه قبل و  صدور قبض جدید جریمه در نظر میگیرند؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (119,010 امتیاز)
موقع ممیزی مالیاتی عملکرد شاید موردتوجه قرار بگبرد و برگ تشخیص صادر کنند

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 394 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3,074 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3,986 بازدید
سوال شده شهریور 19, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...