باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
6,399 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط (19,610 امتیاز)
با سلام و احترام
قوانین و معافیت جدید مالیاتی برای صنف آرایشگران مردانه رو میخواستم
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (1,340 امتیاز)

با سلام
برای اینکه بدانید نحوه محاسبه مالیات صنف آرایشگران مردانه چگونه است، میبایست ابتدا با چند ماده قانون مالیات های مستقیم آشنا باشید .

تکالیف و وظایف مالیاتی مشاغل صنف آرایشگران مردانه طبق قانون چیست؟

قانون مالیات های مستقیمماده 95
ماده 95- صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند.
آیین‌نامه اجرائی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی(مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مودیان مذکور و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذی‌ربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (1/1/1395) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.(1)
در ماده 95 سازمان مالیاتی آیین نامه ای دارد که برای همه مشاغل لازم و واجب است.

طبق ماده 95 صنف آرایشگران مردانه موظف است دفاتر و مدارک خود را بر طبق آیین نامه سازمان مالیاتی تهیه کند. آرایشگران مردانه با توجه به ماده 95 مشاغل دسته بندی شده و شامل سه گروه می باشند.

  1. گروه اول: افرادی که در صنف آرایشگران مردانه درآمد سال گذشته آنها بیشتر از 3 میلیارد تومان است.
  2. گروه دوم: افرادی که در صنف آرایشگران مردانه درآمد سال گذشته آنها بین 1 میلیارد تا 3 میلیارد تومان است.
  3. گروه سوم: افرادی که در صنف آرایشگران مردانه درآمد آنها زیر یک میلیارد تومان است.


برای اطلاع بیشتر در زمینه گروه مالیاتی مشاغل به پاسخ سوال زیر مراجعه نمایید:
گروه اول، دوم و سوم مشاغل مالیاتی کدام اند و وظایف هر دسته چیست

برای اینکه بدانیم چه درآمدهایی مشمول مالیات هست می توانید به پاسخ سوال زیر مراجعه نمایید:
مشاغل چه درآمد هایی را باید به سازمان مالیات اعلام کنند ؟

ماده 97- قانون مالیات های مستقیم
ماده97- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرارگرفته باشد، خواهد بود.
سازمان امور مالیاتی کشور می­تواند اظهارنامه‌ های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخص های تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.
درصورتی که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند.
در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.
حکم موضوع تبصره ماده(239) این قانون در اجرای این ماده جاری است.
تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، مواد(97)، (98)، (152)، (153)، (154) و (271) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380 مجری خواهد بود.(1)
نکته ای که در ماده 97 گفته شده این است که از عملکرد سال 98 به بعد بحث علی الراس نداریم. و کاملا باید بر اساس مستندات مالیات بسته شود.
مالیات را با توجه به تراکنش های بانکی حساب می کنند.

ماده 100- قانون مالیات های مستقیم
‌ماده 100 – مودیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک­ سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق‌ نمونه‌ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات ‌متعلق را به نرخ مذکور در ماده (131) این قانون پرداخت نمایند.
تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور می­تواند برخی از مشاغل یا گروه هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده(84) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به‌ صورت مقطوع تعیین و وصول نماید.
در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود.
حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌ های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.(1)
طبق ماده 100- هر سال تا آخر خرداد ماه باید اصناف و مشاغل اظهارنامه مالیاتی بدهند.
طبق تبصره ماده 100 تا سال 98 توافق بین اصناف و سازمان مالیاتی وجود داشته است. یعنی سازمان مالیات طی بخشنامه اعلام می کرد که مشاغل روی مالیات پارسال مثلا 5 درصد اضافه کنند و همان را پرداخت کنند اما این موضوع از سال 99 کنسل کرده است.

توجه داشته باشید:
کلیه صاحبان مشاغل می بایست به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی https://tax.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت سریال استاندارد پایانه یا پایانه های پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی خود (کارتخوان بانکی) اقدام نمایند.

چگونه معافیت مالیاتی مشاغل از بین می رود و نمی توان از معافیت استفاده کرد ؟

به یاد داشته باشید دفاتر و گزارش معاملات فصلی فقط برای گروه اول که کارشان خدماتی ست و بیشتر از 1.5 میلیارد تومان فروش داشته اند می باشد
گروه دوم و سوم مالیاتی دفاتر و معاملات فصلی نمی خواهند.

معاملات فصلی چیست؟
گزارش آنلاین که در هر فصل باید به سازمان در مورد خرید و فروش اطلاع داده شود وگرنه مشمول جریمه می شود.
براساس تبصر2 ماده 146، مشاغلی که تازه شروع به کار کرده اند دو سال اول خودشان را می توانند گروه سوم را انتخاب کنند.
برای اطلاع از روش محاسبه مالیات مشاغل مثل صنف آرایشگران مردانه می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید.
نرخ و فرمول محاسبه مالیات مشاغل براساس قانون چگونه است ؟

نکات مهم بخشنامه سازمان مالیاتی
از مهم ترین اسناد و مدارک، اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنش های بانکی می باشد.
در مواردی که مودی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش های بانکی سال 1397 و قبل از آن را اعلام نماید، در صورتی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی بدست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می گیرد.
چنانچه متعاقبا اسناد و مدارک مثبته ای دال بر فعالیت های اقتصادی مودی که بر خلاف اظهارات وی باشد، بدست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرائم متعلقه با رعایت مقررات قرار گیرد، با عنایت به مفاد ماده 191 ق.م.م جرائم مالیاتی آن قابل بخشودگی نیست.

  • 1- هیچ سقف و یا حداقلی برای ورود به تراکنش ها وجود ندارد.
  • 2- بند 10- با توجه به احتمال عدم مستندسازی برخی از تراکنش بانکی در سنوات قبل از سال 95 برای اشخاص حقیقی و به منظور تسهیل در فرایند گزارشگری مالیاتی این گونه مودیان مادامی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر کسب درآمد از بابت تراکنش های کمتر از مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال (به استثنای تراکنش های واریزی از طریق دستگاه پوز یا درگاه الکترونیکی پرداخت) در دسترس نباشد. این تراکنش ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات منظور نخواهد شد.
  • 3- با توجه به اینکه اطلاعات واصله مربوط به تراکنش های بانکی در قالب اطلاعات پولی بوده و این امر می تواند موید وجود فعالیت مالی باشد، لکن لزوما میزان فعالیت های مالی با فعالیت های پولی مودیان یکسان نمی باشد، بنابراین می بایست در نظر داشت که کلیه اقلام وارده به حساب های بانکی مودیان دلیلی بر وجود درآمد نبوده و این امر می بایست با توجه به ماهیت فعالیت مودیان و واقعیت مدنظر گروه رسیدگی قرار گیرد.

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 415 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...