باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
2,363 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط (19,610 امتیاز)
سلام

دررابطه با محاسبه ارزش اسقاط دارایی های ثابت (مالیاتی ماده 149) چگونه است ؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (21,340 امتیاز)
سلام دوست عزیز

در اجراي مقررات ماده 149 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 31/ /04 1394 و بنـا بـه پيشنهاد شماره 16199/200 مورخ /11/ 10 1395 سازمان امور مالياتي كشور،

بند ز ماده 1 دستور العمل موصوف

ارزش باقی مانده ( ارزش اسقاط) صفر در نظر گرفته می شود

ز- ارزش باقيمانده: مبلغ برآوردي كه واحد تجاري در حـال حاضـر مـي توانـد از واگـذاري دارايـي پـس از كسـر مخـارج برآوردي واگذاري بدست آورد، با اين فرض كه دارايـي در وضـعيت متصـور در پايـان عمـر مفيـد باشـد (در محاسـبه مبلـغ استهلاك پذير دارايي در اجراي اين ضوابط، ارزش باقيمانده صفر در نظر گرفته مي ش ).ود

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...