باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
322 بازدید
در ثبتی و اداری توسط (19,610 امتیاز)
سلام

ثبت انحلال شرکت با مسئولیت محدود چگونه انجام می شود ؟

سپاس از شما عزیزان
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (21,100 امتیاز)
 
بهترین پاسخ

سلام

انحلال و تصفیه شرکت با مسئولیت محدود :

شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می شود :

1. پایان موضوع شرکت
2. پایان مدت شرکت
3. در صورت ورشکستگی شرکت
4. در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آن ها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.
5. در صورتی که به واسطه ضررهای وارده ، نصف سرمایه شرکت از بین برود و یکی از شرکا تقاضای انحلال کند و محکمه دلایل او را موجه بداند و سایر شرکا حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند.
6. در صورت فوت یکی از شرکا اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد.

تصفیه همان نقد کردن دارایی شرکت و طلب های آن می باشد. تقسیم دارایی شرکت میان شرکا پس از وضع بدهی های شرکت و پرداخت آن ها صورت می گیرد. امر تصفیه در شرکت های اشخاص یا قراردادی و دوستانه است یا قانونی. در نوع اول مقررات آمره نباید نادیده گرفته شود 

در شرکت با مسئولیت محدود ، امر تصفیه بر عهده مدیران شرکت است و متصدی تصفیه وقتی حق صلح و تعیین داور دارد که اساسنامه یا مجمع عمومی این حق را به او داده باشد. تقسیم دارایی بین شرکا خواه در زمان تصفیه و خواه بعد از ختم آن ، وقتی ممکن است که قبلاَ سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از جراید اعلان شده باشد، و یک سال از تاریخ انتشار اولین آگهی در روزنامه گذشته باشد. ( ماده 215 قانون تجارت ) تخلف از این قاعده متصدیان تصفیه را مسئول خسارت طلبکارانی قرار خواهد داد ، که به طلب خود نرسیده اند. ( ماده 216 قانون تجارت ) .

ثبت انحلال شرکت با مسئولیت محدود

جهت ثبت انحلال شرکت ، مدارک ذیل را تنظیم و فراهم آورید.

  • اصل صورتجلسه انحلال شرکت که به تایید همه شرکا و مدیر تصفیه رسیده باشد.
  •  ارائه سند ثبت دایر بر ارسال دعوتنامه برای شرکاء ( چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد).
  • فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه ( چنانچه خارج از شرکاء انتخاب شده باشد).
  • آخرین روزنامه رسمی که آگهی های شرکت در آن منتشر می گردد.

شایان ذکر است ،  کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir  صورت می گیرد.

نمونه صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود ( تضامنی – نسبی )

نام شرکت .............. شماره ثبت ................... و شناسه ملی ..................... سرمایه ثبت شده ......................... ریال در تاریخ ........................ ساعت ............................. مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به انحلال شرکت اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء                                              میزان سهم الشرکه

1. خانم / آقای ................. دارای ........... ریال سهم الشرکه

2. خانم / آقای ................. دارای ........... ریال سهم الشرکه

3. خانم / آقای .................دارای ........... ریال سهم الشرکه

4. خانم / آقای ................ دارای ........... ریال سهم الشرکه

در خصوص انحلال شرکت بحث و بررسی به عمل آمد و النهایه مقرر گردید که شرکت منحل شود. در نتیجه خانم / آقای ........................... به شماره ملی .......................... به آدرس ........................................................................................ کد پستی ........................................ به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد و مدیر تصفیه ضمن اعلام قبولی سمت اقرار به دریافت اسناد و مدارک و دفاتر و دارایی های شرکت نمود.

به خانم / آقای ................ احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

1. خانم / آقای ................ امضاء

2. خانم / آقای ................امضاء

3. خانم / آقای ...............امضاء

4. خانم / آقای ...............امضاء

چند نکته :

  • کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.
  • صورتجلسه در سه نسخه تهیه و ذیل تمام آن توسط اعضا امضاء و یک نسخه به اداره ثبت شرکت ها ارائه شود.
  • تمام شرکاء ذیل تمام صفحات صورتجلسه را امضاء نمایند.
  • در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکاء وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت یا ارائه مستندات الزامی است.
  • در صورتیکه تعداد شرکاء از 12 نفر بیشتر باشد انتخاب هیات نظار مرکب از سه نفر الزامی و در ابتدا صورتجلسه نام اعضای هیات نظار نوشته شود و ذیل صورتجلسه را امضاء نمایند.
  • شرکاء اصالتاَ یا وکالتاَ یا ولایتاَ نام خود را همراه با ذکر سمت و میزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضا نمایند و در صورتی که وکالتاَ امضا می نمایند ارائه وکالتنامه رسمی ( اصل رونوشت برابر اصل شده ) الزامی است.


با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 774 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...