باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
236 بازدید
در ثبتی و اداری توسط (19,610 امتیاز)

سلام 

شرکت های سرمایه ، اشخاص ، مختلط و کمیتی به چه شرکت هایی گفته می شود ؟

1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (21,100 امتیاز)
ویرایش شده توسط
 
بهترین پاسخ

هر گاه دو یا چند نفر به منظور انجام امور تجاری با تسهیم سرمایه و ترسیم نحوه تقسیم سود و زیان طبق مفاد قرارداد ، تفاهم نمایند فرآیند فعالیت آن ها یک شرکت تجاری را تشکیل داده است .به عبارت دیگر هر گونه عملیات تجاری ناشی از تودیع سرمایه شرکاء که طبق قرارداد با تقسیم سود و زیان همراه باشد مشمول فعالیت شرکت تجاری است.

شرکت های تجاری را می توان از لحاظ ماهیت به شرکت های سرمایه، مختلط و کمیتی تقسیم نمود.

انواع شرکت های تجاری از لحاظ ماهوی یا مسئولیت اعضاء :

  •  شرکت های سرمایه :  در این شرکت ها شخصیت شرکا اهمیتی ندارد و شرکا فقط تا میزان سرمایه ای که در شرکت گذاشته اند مسئول تعهدات شرکت می باشند. چون هدف در آن ها بدون توجه به شخص شرکا جمع آوری سرمایه است به سهولت قابل نقل و انتقال است.این شرکت ها مکلفند در کلیه سربرگ ها و مکاتبات خود ، میزان سرمایه شرکا را قید نمایند تا طرف معامله با آن ها از آن آگاه باشد. شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود از این نوع شرکت ها هستند.
  •  شرکت های اشخاص :در این نوع شرکت ها شخصیت شریک اهمیت بسیار داشته و اعتبار شریک بستگی به اعتبار آن ها دارد. ماندد شرکت های تضامنی و نسب شرکا در شرکت تضامنی مسئول پرداخت کلیه تعهدات شرکت می باشند و تعهدات آن ها محدود به میزان سرمایه آن ها در شرکت نمی باشد. به علت تاثیر شخصیت شرکا در این نوع شرکت ها نقل و انتقال سهم الشرکه ممنوعیت ها و محدودیت هایی دارد.
  •  شرکت های مختلط: شرکت های مختلط مرکب است از شرکت مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی. در این شرکت ها ، همان گونه که از بودن کلمه " مختلط " در اسم شرکت پیداست، اختلاط و آمیختگی شریک وجود دارد.

در این گونه شرکت ها ، شرکاء بر دو نوع هستند : شریک " ضامن " و شریک " با مسئولیت محدود " .

در شرکت مختلط غیرسهامی، شریک ضامن و شریک سهامدار در شرکت مختلط سهامی شریک با مسئولیت محدود و شریک سهامدار در برابر بدهی های شرکت تا میزان سهام و آورده مسئولیت دارد و دارائی شخصی آن ها به هیچ عنوان وثیقه طلب طلب کاران شرکت نیست. وضع آنان از این لحاظ، عیناَ همان وضع سرمایه گذاران یعنی شرکاء و سهامداران، در شرکت های سرمایه است.

 اما شریک ضامن، قطع نظر از مقدار سرمایه خود در شرکت ، مسئولیت پرداخت دیوت شرکت است و دارائی شخصی او مانند دارائی شرکت وثیقه طلب طلب کاران شرکت می باشد. هر گاه شریک ضامن دو نفر یا بیشنر باشند، در این صورت مسئولیت آن ها تضامنی بوده و در مقابل طلب کاران شرکت عیناَ همان وضع شرکای شرکت تضامنی را خواهند داشت.

  • شرکت های کمیتی :برخی به جای این قسم نام شرکت های تعاونی را برگزیده اند. در این شرکت ها تعداد سرمایه گذاران زیاد است، سوددهی و میزان سرمایه زیاد نیست . شرکت در جهت رفاه اعضاء تشکیل می گردد لذا مسئولیت خاصی برای شرکا در قانون مطرح نگردیده است .


با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 117 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...