باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
161 بازدید
در ثبتی و اداری توسط (19,610 امتیاز)
سلام خسته نباشید

مدارک مورد نیاز برای تغییر سال مالی در شرکت بامسئولیت محدود و تضامنی چیست ؟

ممنون میشم جواب بدید
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (60,190 امتیاز)
ویرایش شده توسط
 
بهترین پاسخ

سلام

مدارک مورد نیاز برای تغییر سال مالی در شرکت بامسئولیت محدود

( عنوان صورتجلسه : مجمع عمومی فوق العاده )

 1.  ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء .
 2.  ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .
 3. ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند 
 4. درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .
 5. درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

مدارک مورد نیاز برای تغییر سال مالی در شرکت بامسئولیت محدود

( عنوان صورتجلسه : مجمع عمومی شرکاء)

 1.  ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء، به امضاء کلیه شرکاء .
 2.  ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .
 3. ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند
 4. درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .
 5. درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

مدارک مورد نیاز برای تغییر سال مالی در شرکت بامسئولیت محدود

( عنوان صورتجلسه : مجمع مطابق اساسنامه )

 1.  ارائه صورتجلسه ، مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء .
 2. ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء
 3. ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند
 4.  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد
 5. درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

مدارک مورد نیاز برای تغییر سال مالی در شرکت تضامنی

( عنوان صورتجلسه : مجمع عمومی فوق العاده )

 1.  ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء . 
 2.  ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .
 3. ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند
 4.  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد
 5.  درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

مدارک مورد نیاز برای تغییر سال مالی در شرکت تضامنی

( عنوان صورتجلسه : مجمع عمومی شرکاء )

1- ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء، به امضاء کلیه شرکاء .
2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .
3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند
4-  درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .
5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

مدارک مورد نیاز برای تغییر سال مالی در شرکت تضامنی

( عنوان صورتجلسه : مجمع مطابق اساسنامه )

 1.  ارائه صورتجلسه ، مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء .
 2.  ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .
 3. ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند
 4. درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و  قانون تجارت الزامی می باشد .
 5. درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح


با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 4,700 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...