باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
126 بازدید
در ثبتی و اداری توسط (19,610 امتیاز)
سلام خسته نباشید

پیشاپیش از کارشناسان عزیز کمال تشکر را دارم

سوال بنده این است :ثبت بین المللی علامت تجاری و تجدید ثبت آن چه مدت اعتبار دارد ؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (60,190 امتیاز)
ویرایش شده توسط
 
بهترین پاسخ

سلام

ثبت علامت در دفتر بین المللی برای مدت 10 سال معتبر است و امکان تجدید ثبت طبق شرایطی که در ادامه گفته خواهد شد وجود دارد.

به محض انقضای یک دوره پنج ساله از تاریخ ثبت بین المللی، مشروط به رعایت موارد زیر، ثبت مزبور از تقاضانامه اصلی یا ثبت ناشی از آن، یا از ثبت اصلی ، بسته به مورد ، با رعایت مقررات مستقل می گردد.

اگر قبل از انقضای پنج سال از تاریخ ثبت بین المللی ، تقاضانامه اصلی یا ثبت ناشی از آن، یا ثبت اصلی ، حسب مورد ، پس گرفته شده منقضی شده ، صرف نظر شده یا مشمول یک تصمیم قطعی مبنی بر رد، فسخ ، لغو یا ابطال در ارتباط با تمام یا بعضی از کالاها و خدمات مندرج در ثبت بین المللی قرار گرفته باشد، حمایت ناشی از ثبت بین المللی، اعم از اینکه موضوع انتقال واقع شده یا نشده باشد، قابل استناد نخواهد بود. اگر در مواردی :

  1. تقاضای تجدید نظر در مورد تصمیم رد آثار تقاضانامه اصلی ،
  2. دعوایی که موضوع آن پس گرفتن تقاضانامه اصلی یا فسخ ، لغو یا ابطال ثبت ناشی از تقاضانامه اصلی یا ثبت اصلی است یا :
  3. اعتراض به تقاضانامه اصلی

پس از انقضای دوره پنج ساله، منجر به یک تصمیم قطعی مبنی بر رد، فسخ ، لغو ، ابطال ، یا حکم مبنی بر پس گرفتن تقاضانامه اصلی یا ثبت ناشی از آن یا ثبت اصلی ، بسته به مورد ، شده باشد به همین ترتیب عمل می شود ، مشروط بر اینکه این تقاضای تجدید نظر، دعوا یا اعتراض پیش از انقضای دوره مذکور آغاز شده باشد. همچنین این موضوع ناظر بر مواردی است که اگر تقاضانامه اصلی پس گرفته شود یا از ثبت ناشی از تقاضانامه اصلی یا ثبت اصلی پس از انقضای دوره پنج ساله صرفنظر شود، مشروط بر اینکه در زمان پس گرفتن یا صرف نظر کردن ، تقاضانامه یا ثبت مذکور در موضوع رسیدگی های اشاره شده در جزء های ( یک ) ، ( دو ) یا ( سه ) بوده و چنین رسیدگی هایی قبل از انقضای دوره مذکور آغاز شده باشد.

اداره مبدا، آن گونه که در آیین نامه مشخص شده است ، واقعیت ها و تصمیمات مربوط را به اطلاع دفتر بین المللی خواهد رساند و دفتر بین المللی مراتب را به طرف های ذینفع اطلاع خواهد داد و اطلاعات واصله را منتشر خواهد کرد. اداره مبدا در مواردی که عملی باشد از دفتر بین المللی خواهد خواست که حتی الامکان ثبت بین المللی را لغو کند و دفتر بین المللی طبق درخواست مزبور اقدام خواهد کرد.

تجدید ثبت بین المللی

هر ثبت بین المللی را می توان برای مدت 10 سال پس از انقضای مدت پیشین تجدید کرد. این کار صرفاَ با پرداخت هزینه اصلی و از طریق پرداخت هزینه های تبعی و تکمیلی انجام می شود.

تجدید ثبت نمی تواند هیچگونه تغییری در آخرین شکل ثبت بین المللی به وجود آورد.

شش ماه قبل از انقضای دوره حمایت ، دفتر بین المللی با ارسال یادداشتی غیررسمی برای مالک ثبت بین المللی و در صورت وجود، نماینده او ، تاریخ دقیق انقضا را یادآوری خواهد کرد.

در صورت پرداخت هزینه اضافی تعیین شده در آیین نامه ، اجازه استفاده از یک مهلت شش ماهه برای تجدید ثبت بین المللی اعطاء خواهد شد.


با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...