باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
202 بازدید
در ثبتی و اداری توسط (19,610 امتیاز)
سلام و عرض خسته نباشید

رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی چگونه انجام می شود ؟

با تشکر
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (60,190 امتیاز)
 
بهترین پاسخ

1- درخواست نام کاربری وگذرواژه،ازطریق مراجعه به سایت ساجات به نشانی : http//sajat.mporg.ir وثبت نام درآن برای دریافت '' شناسه کاربری وگذرواژه "

  •  تکمیل فیلدهای اطلاعاتی لازم
  • مدارک لازم برای این بخش:
  • اسکن صفحه اول اساسنامه شرکت(درصورتی که نام ونوع شرکت نسبت به روز تاسیس تغییرکرده باشد لازم است اسکن روزنامه رسمی تغییر نام شرکت یا روزرسمی تغییرنوع شرکت نیز بارگذازی گردد.)

2-تشکیل پرونده الکتریکی با استفاده از شناسه کاربری وگذرواژه

3-ارجاع پرونده الکتریکی تکمیل شده به کارتابل الکتریکی دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور بااستفاده ازآیکون کنترل نهایی وارسال .

4-ارسال فیزیکی مدارک مورد نیاز به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور

مدارک فیزیکی مورد نیاز:

  •  تصویر اظهارنامه مالیاتی آخرین سال مالی که توسط دارایی مربوطه رونوشت برابر اصل شده است.(برای شرکت های نوپا هستند)
  •  نامه درخواست مندرج درسربرگ شرکت
  •  برچسب آدرس حاوی نام ونشانی وکدپستی 10رقمی شرکت.

5-برای پیگیری ورفع نواقص پرونده مراحل زیر را انجام داده:

  •  مراجعه به کارتابل الکتریکی شرکت با استفاده از شناسه کاربری و گذرواژه
  •  مراجعه به بخش ''تاریخ انقضا''ورفع نواقص پرونده طبق موارد ذکرشده درگفتگوهای پرونده الکتریکی شرکت.

٭ بامراجعه به تاریخچه تقاضا چنانچه پرونده شرکت درحال تایید صلاحیت بود می توانید با مراجعه به سایت ساجات به نشانی http//sajat.mporg.irنام شرکت راجستجو کرده وتصویر گواهینامه رامشاهده وچاپ نمایید.

6-دریافت گواهینامه رتبه بندی

پس از انجام کامل ودقیق مراحل فوق ،گواهی رتبه بندی شرکت صادر وبه آدرس شرکت پست خواهدشد.

٭ براساس بند 1-1ماده یک آیین نامه رتبه بندی واحراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی مصوب 22/6/1383شوارای عالی انفورماتیک کشور،اساسنامه شرکت های انفورتیکی متقاضی رتبه بندی واحراز صلاحیت می یابد درارتباط مستقیم با فعالیت های انفورماتیکی باشد.


با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...